Europese Commissie lanceert een award voor de beste breedband projecten

6 augustus 2015Staatssteun

In navolging van de trend om verschillende prijzen voor verschillende doeleinden uit te reiken, heeft de Europese Commissie een nieuwe wedstrijd uitgeschreven: de European Broadband Award. Deze hebben als doel de beste vijf breedband projecten van Europa in stedelijke en landelijke gebieden aan te wijzen. Decentrale overheden worden uitgenodigd om zich vóór 18 september 2015 kandidaat te stellen voor de European Broadband Award.

European Broadband Awards

Voor het eerst beloond de Europese Commissie overheden voor projecten van het zogenoemde Next Generation Network die een snelheid hebben van ten minste 30mbps. Alle niveau’s van overheden als ook publiek private samenwerkingsverbanden kunnen zich inschrijven. Wel moet er sprake zijn van open en toegankelijke netwerken voordat er kan worden meegedongen naar de prijzen.

De projecten worden beoordeeld aan de hand van een aantal gestelde criteria. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de sociale en economische impact, de kwaliteit van dienstverlening, het financieringsmodel en kostenreducerende maatregelen.

Breedband in Nederland

Deze prijs maakt deel uit van een groter geheel van inspanningen van de Europese Unie om breedband beter en toegankelijker te maken voor haar burgers. Het ontwikkelen van een digitale economie en samenleving acht de Europese Commissie van een groot belang en de European Broadband Award kan hier een bijdrage aan leveren.

Nederland loopt ver voor op de rest van Europa als het gaat om breedband. Internet in ons land is snel, goedkoop en alom beschikbaar aldus een rapport van de Europese Commissie over de breedbandsituatie in Nederland. Zodoende bestaan er ongetwijfeld kansen voor potentiële Nederlandse deelnemers.

Wat valt er te winnen?

De Europese prijs voor breedbandprojecten is een blijk van erkenning voor de inspanningen die steden hebben geleverd om dit te realiseren. De award wordt uiteindelijk op 16 november 2015 in Brussel uitgereikt. Vertegenwoordigers van de projecten krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en bijeenkomsten die tot doel hebben deze best practices onder de aandacht te brengen in stedelijke en landelijke gebieden in Europa.

Meer informatie over de European Broadband Award (en de voorwaarden voor deelname) is te vinden op de website European Broadband Award.

Door:

Paul Zondag en Sophie Petiet

Bron:

Persbericht, Council of European Municipalities and Regions

Meer informatie:

Breedband en staatssteun, Europa decentraal
European Broadband Award, Europese Commissie
Broadband Europe, Europese Commissie