Europese Commissie lanceert EFSI 2.0

19 september 2016

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel bekend als het Juncker plan, heeft een succesvol eerste jaar achter de rug en gaat de tweede fase in. In de Staat van de Unie presenteerde Jean-Claude Juncker afgelopen week de toekomst van het investeringsplan. EFSI wordt verlengd tot 2020 en verdubbelt daarbij in financiële capaciteit.

Resultaten tot nu toe

De Europese Commissie houdt vast aan de prioriteit van het stimuleren van groei en bijbehorende banen. Hiervoor zijn slimme en duurzame investeringen onmisbaar. Sinds de start van EFSI in 2015 probeert de Commissie op innovatieve wijze de impact van publieke fondsen te maximaliseren en private investeringen aan te trekken. Volgens de laatste stand van zaken heeft EFSI €115,7 miljard aan investeringen gemobiliseerd in 26 lidstaten. De investeringen zijn vooral gedaan in de sectoren MKB, onderzoek en innovatie, energie, en digitale technologie.

Nieuwe fase

In het voorstel van 14 september jl. zet de Commissie zich in voor een verdubbeling van EFSI in zowel duur als financiële capaciteit. EFSI was in eerste instantie opgezet voor een periode van drie jaar, de wettelijke uitbreiding zoals nu gepresenteerd door de Commissie dekt de periode tot aan het einde van het huidige meerjarig financieel kader in 2020. EFSI moet in deze periode zo’n €500 miljard aan investeringen mobiliseren. Om de daadkracht van EFSI verder te versterken roept de Commissie EU-lidstaten op om (financieel) bij te dragen. Voor de periode post-2020 zal de Commissie de dan benodigde voorstellen presenteren.

GROS projecten

Naast de verlenging, benadrukt dit voorstel nogmaals het principe van additionaliteit van EFSI. De nadruk blijft op marktfalen en sub-optimale investering situaties om een hoog niveau van crowding-in van de private sector te waarborgen. EFSI blijft primair geconcentreerd op de kwaliteit van investeringsprojecten, dus niet op geografische spreiding zoals sommigen MEPs graag zouden zien. Grensoverschrijdende infrastructuur projecten worden uitgelicht als prioriteit. Ook richt EFSI financiering in de toekomst nog meer op duurzame investeringen om de doelen van COP21 te behalen.

Combinatie met ESI-fondsen

Vorige week meldde de Europese Ster dat er binnen de REGI commissie van het Europees Parlement enige onvrede heerst over de combinatiemogelijkheden van EFSI en ESIF. Dit onderwerp wordt in het Commissie voorstel tevens aangehaald. “De combinatie van EFSI met andere bronnen van Unie financiering, zoals ESI-fondsen, is een zeer belangrijk element.” De Europese investeringsadvies hub wordt uitgebreid op lokaal en regionaal niveau om hier actief aan bij te dragen. Daarnaast wordt gewerkt aan de verbetering van transparantie over investeringsbesluiten en toewijzingen.

Europees extern investeringsplan

Naast een uitbreiding van het investeringsplan binnen de EU, stelt de Commissie in de communicatie ook voor een Europees External Investment plan te starten. Met dit plan wordt geïnvesteerd in projecten in EU-buurlanden en landen in Afrika. Ook in deze gebieden kunnen slimme en duurzame investeringen leiden tot economische groei, banen en meer stabiliteit, redeneert de Commissie. Deze hernieuwde benadering wordt o.a. gedreven door een noodzaak tot aanpak van de kernoorzaken van migratie.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Voorstel COM(2016) 581 final, Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘Gebruik EFSI en synergie met ESI-fondsen nog onvoldoende’, Huis van de Nederlandse provincies
Stand van zaken EFSI juli 2016, Europese Commissie
Europees External Investment Plan FAQ, Europese Commissie
Europees Investeringsadvies Hub, Europese Investeringsbank
Gefinancierde EFSI projecten, Europese Investeringsbank