Europese Commissie maakt projecten LIFE-programma bekend

De Europese Commissie heeft bekend gemaakt welke Europese projecten subsidie krijgen vanuit het LIFE-programma. Het gaat in totaal om € 243 miljoen verdeeld over 142 projecten in alle EU-lidstaten. Ook zes Nederlandse projecten nemen deel aan het LIFE-programma.

LIFE-programma

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen aan de uitvoering, bijwerking en ontwikkeling van het EU-beleid inzake milieu en klimaat en wetgeving door projecten met een Europese meerwaarde te co-financieren. LIFE begon in 1992 en tot nu toe zijn er vier volledige fasen van het programma afgerond (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 en LIFE +: 2007-2013). Tijdens deze periode heeft LIFE ongeveer 3954 projecten medegefinancierd in de hele EU, wat ongeveer € 3,1 miljard bijdroeg aan de bescherming van het milieu.

LIFE 2018 – 2020

Het meerjarige werkprogramma van LIFE voor 2018-2020 werd op 12 februari 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het werkprogramma geeft aan hoe het LIFE-programma middelen zal toewijzen tussen gebieden met beleidsprioriteit in 2018-2020.

Projecten

De € 243 miljoen die op 25 oktober door de Europese Commissie is vastgesteld, zal naar verwachting extra investeringen ter waarde van € 430,7 miljoen mobiliseren voor 142 nieuwe projecten in de EU-lidstaten.

Het grootste deel van de nieuw toegewezen middelen, € 196,2 miljoen, zal projecten financieren op het gebied van milieu- en hulpbronnenefficiëntie, natuur en biodiversiteit en zal milieubeheer en -informatie ondersteunen. De Commissie zegt dat er grote investeringen zullen zijn in projecten die gericht zijn op het vergroten van het hergebruik van kunststoffen en het produceren van nieuwe materialen voor de auto-, bouw- en verpakkingsindustrie.

De resterende € 46,8 miljoen is bestemd voor klimaatactie en ondersteunt mitigatie-, adaptatie- en bestuursprojecten, waaronder ondersteuning voor lidstaten die hun 2030 nationale klimaat- en energieplannen opstellen.

Nederland

Er staan zes Nederlandse projecten in de lijst: (1) GRASS2GRIT; (2) SouPLess; (3) NEWBIES; (4) Against Bird Crime; (5) Local Water Adapt; en (6) Farming the future.

Een van de Nederlandse projecten is GRASS2GRIT dat een groen alternatief biedt voor strooizout. In een gemiddelde winter strooit de provincie Noord-Holland zo’n 4500 ton strooizout op de wegen en fietspaden. Dat zout is slecht voor bloemen en planten die langs de weg groeien. Ook belandt het in het grondwater. Pas in het najaar is het zout door de neerslag uit de bodem gespoeld. Er is hiervoor een groen alternatief: grassap. Milieuvriendelijker en bovendien ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. De LIFE subsidie biedt de kans om het idee verder uit te werken en praktijkproeven te doen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

GRASS2GRIT
Factsheet LIFE-programme