Europese Commissie verheugd met akkoord Raad open data

12 april 2013Informatiemaatschappij

In een persbericht van 10 april heeft de Europese Commissie laten weten verheugd te zijn met het in de Raad bereikte akkoord met betrekking tot open data. Op grond van deze regelgeving kan overheidsinformatie gratis of tegen een kleine vergoeding door bedrijven en burgers van de EU gebruikt worden. Het Europees Parlement moet het voorstel nog goedkeuren. Decentrale overheden moeten bij inwerkingtreding overheidsinformatie toegankelijk maken voor EU-burgers.

Gevolgen van aanpassing

Neelie Kroes – Eurocommissaris belast met de digitale agenda – onderstreepte het belang van open data. Door het verstrekken van de informatie ontstaan er nieuwe kansen voor ondernemingen, worden er banen gecreëerd en gemeenschappen opgericht, aldus Kroes. Het Europees Parlement zal zich nu over het voorstel moeten buigen. Indien het wordt aanvaard heeft de herziene 2003/98/EG Richtlijn de volgende consequenties:

– EU-burgers verkrijgen een recht op hergebruik van overheidsinformatie;
– Het bereik van de Richtlijn wordt uitgebreid met informatie uit bibliotheken, musea en archieven;
– Een plafond voor de hoogte van leges die overheden mogen heffen voor het verstrekken van overheidsinformatie. In uitzonderlijke gevallen blijft het mogelijk om de volledige kosten te verhalen;
– De regels voor het heffen van leges moeten transparant zijn;
– Overheden worden aangemoedigd om informatie in veelgebruikte formats te verstrekken.

Soort informatie

Overheidsinformatie beslaat alle informatie die overheden produceren, verzamelen of waar ze voor betalen. Hierbij kan gedacht worden aan statistieken, geografische informatie en gedigitaliseerde bibliotheken. Het gaat bij overheidsinformatie uitsluitend om niet-persoonlijke gegevens. Uit onderzoek is gebleken dat het uitgebreider aanbieden van overheidsinformatie de EU jaarlijks tientallen miljarden euro’s kan opleveren.

Door:

Renée Meulman en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Commission welcomes Member States’ endorsement of EU Open Data rules, 10 april 2013, EC

Meer informatie:

Open data, Informatiemaatschappij