Europese Commissie onderzoekt innovatiegericht inkopen bij aanbestedingen

26 februari 2018

In 2018 voert de Europese Commissie een onderzoek uit naar innovatiegericht inkopen in Europa. Aanbestedende diensten worden bij de publicatie van een Europese aanbesteding benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.

Innovatiegericht inkopen                                                   

Innovatie bij aanbestedingen kan bijdragen aan economische groei en vooruitgang. Aanbestedende diensten kunnen innovatiegericht inkopen enerzijds realiseren door de markt doelgericht uit te dagen om een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor een concreet vraagstuk. Anderzijds kunnen aanbestedende diensten in de aanbestedingsprocedure de ruimte laten aan marktpartijen om een innovatieve oplossing aan te dragen. Innovatie in aanbestedingen kan onder meer worden bevorderd door gebruik te maken van de concurrentiegerichte dialoog of het innovatiepartnerschap als aanbestedingsprocedure.

Doel onderzoek

De Europese Commissie beoogt door middel van het onderzoek kwantitatieve gegevens te vergaren over de omvang van innovatiegericht inkopen in de Europese lidstaten. Ook wil de Commissie inventariseren in welke sectoren er het meest innovatiegericht wordt ingekocht. Alle aanbestedende diensten in Europa worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek bij de publicatie van een Europese aanbesteding. Om een goed beeld te kunnen schetsen van het aandeel innovatiegerichte aanbestedingen is het van belang dat er zo veel mogelijk gegevens verzameld worden.

Inhoud onderzoek

Aanbestedende diensten zullen na de publicatie van een aankondiging van een opdracht op de Tenders Electronic Daily (TED) de volgende meerkeuzevraag voorgelegd krijgen:

Welk van de volgende drie categorieën is het meest passend voor deze opdracht?

  • Type 1: In deze opdracht is expliciet om een innovatieve oplossing gevraagd
  • Type 2: In deze opdracht is ruimte geboden voor een innovatieve oplossing
  • Type 3: Er is geen sprake van innovatiegerichte inkoop (bijvoorbeeld bij inkopen van catalogus producten, off-the-shelf oplossingen of terugkerende inkopen)

Na het invullen van deze vraag wordt de aanbestedende dienst verzocht om de aanbestedingsdocumenten inclusief de specificatie van de desbetreffende opdracht te verstrekken aan de Europese Commissie. Dit kan worden gedaan door een link naar de publicatie op TenderNed op te nemen of de aanbestedingsstukken als bijlage toe te voegen.

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Onderzoek Europese Commissie naar innovatiegericht inkopen, TenderNed

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Aankondigen en bekendmaken, Europa decentraal
Aanbestedingsprocedures, Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, Europa decentraal
Handreiking Innovatiegericht inkopen, PIANOo
Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation, Europese Commissie