Europese Commissie opent consultatie voor EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen

14 mei 2018Klimaat

Op 8 mei 2018 opende de Europese Commissie een consultatie voor alle burgers en organisaties over de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen. De consultatie is onderdeel van een ‘fitnesscheck’ die de EU uitvoert om de prestaties van deze richtlijnen te meten. De consultatie loopt nog tot en met 31 juli 2018.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is het horen van belanghebbenden en er achter te komen in hoeverre burgers en organisaties op de hoogte zijn van de uitdagingen die gepaard gaan met luchtkwaliteit en de richtlijnen over luchtkwaliteit in het bijzonder (richtlijn 2008/50/EG en richtlijn 2004/107/EG). Daarnaast wil de Europese Unie analyseren of de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen de luchtkwaliteit in Europa hebben verbeterd, of de bepalingen uit deze richtlijnen nog relevant, efficiënt en doeltreffend zijn en of de richtlijnen contrasteren  met ander beleid van de Europese Unie of lidstaten.

Fitnesscheck

De openbare consultatie vormt een onderdeel van de zogenaamde ‘fitnesscheck’ die de Europese Unie uitvoert om de toepassing van de richtlijnen over luchtkwaliteit (richtlijn 2008/50/EG en richtlijn 2004/107/EG) te evalueren. Deze richtlijnen bevatten normen en voorwaarden waarmee Europese lidstaten de luchtkwaliteit kunnen beoordelen. Ook het uitvoeringsbesluit van deze richtlijnen richtlijnen (besluit 2011/850/EU) en de richtlijn tot wijziging van diverse bijlagen bij de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen (richtlijn 2015/1480) worden in deze fitnesscheck meegenomen.

Vragenlijst

Via een vragenlijst kunnen deelnemers meedoen aan de openbare consultatie. De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de deelnemer onder andere gevraagd naar algemene informatie en naar zijn of haar algemene kennis over luchtkwaliteit en Europees beleid. Daarnaast dient de deelnemer specifieke standpunten over de werking van EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen te beantwoorden. De vragenlijst van de openbare consultatie over de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen kunt u vinden op de website van de Europese Commissie.

Betere regelgeving

Het uitvoeren van een fitnesschecks maakt deel uit de Betere Regelgeving Agenda (BRA) van de Commissie. Er wordt gestreefd naar meer efficiëntie en effectieve Europese regelgeving met zo min mogelijk administratieve lasten. Daarnaast streeft de BRA naar meer transparantie en betrokkenheid van belanghebbenden bij het Europees wetgevingsproces en evaluatie van bestaande Europese wetgeving. Zie voor een overzicht van alle inspraak momenten ten aanzien van (nieuwe) Europese wetgeving de praktijkvraag: Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

Nederlandse consultatie NSL

Ook in Nederland werd afgelopen jaar aandacht besteed aan luchtkwaliteit. Eerder dit jaar (27 maart 2018 tot en met 7 mei 2018) kon door iedereen in Nederland een zienswijze op de aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden ingediend. Het NSL is een plan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. In het NSL werken het Rijk, provincies en gemeenten samen. Het doel van het NSL is om te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). De zienswijzen op de aanpassing van het NSL worden momenteel beoordeeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Door:

Pauline A’Campo, Europa decentraal

Bron:

Openbare raadpleging voor de fitnesscheck van de EU-richtlijnen luchtkwaliteit, Europese Commissie

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Luchtkwaliteit, Europa decentraal
Schonere lucht: consultatie voorgestelde aanpassing NSL, nieuwsbericht Europa decentraal
Interactieve kaart brengt Europese luchtkwaliteit in beeld, nieuwsbericht Europa decentraal
Verbetering luchtkwaliteit in Europese steden noodzakelijk, nieuwsbericht Europa decentraal
Nederland moet meer doen om luchtkwaliteit te verbeteren, nieuwsbericht Europa decentraal