Nieuws

Publicatie: 1 februari 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een vernieuwde versie van de Mededeling over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties voorgesteld. Decentrale overheden en andere stakeholders kunnen hun mening over het voorstel geven in een consultatie.

Mededeling over de handhaving van staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties

Uitsluitend de Commissie is bevoegd om te beoordelen of een steunmaatregel verenigbaar is. Nationale rechters zijn alleen bevoegd om het begrip staatssteun uit te leggen. Door middel van de richtlijnen in de mededeling wil de Europese Commissie nationale rechters een grotere rol laten spelen bij handhaving van staatssteunregels. In de mededeling over de handhaving van staatssteunregels door nationale rechtelijke instanties worden de bevoegdheden van nationale rechters omschreven. Zo staat erin dat rechters in een rechtszaak mogen nagaan of aan de voorwaarden van een vrijstellingsverordening of een goedgekeurde steunmaatregel is voldaan. Rechters kunnen hierover voorafgaand aan de beoordeling advies vragen aan de Commissie. Ook wordt beschreven dat nationale rechters een belangrijke rol hebben bij het terugvorderen van ongeoorloofde staatssteun, nadat de Commissie tot terugvordering heeft besloten.

Voorstel voor een vernieuwde mededeling

In het voorstel van een vernieuwde versie van de mededeling licht de Commissie toe, dat uit een handhavingsstudie is gebleken dat het aantal staatssteunzaken dat nationale rechters behandelen is toegenomen. Ondanks deze toename is er weinig gebruik gemaakt van de mededeling over de handhaving van staatssteunregels door nationale rechtelijke instanties en de daarin genoemde samenwerkingsvormen tussen de nationale rechters en de Commissie. De Commissie wil graag het gebruik van de mededeling en de samenwerking bevorderen. Daarom biedt het vernieuwde versie  nationale rechters uitgebreidere informatie omtrent de toepassing van de staatssteunregels en samenwerking met de Commissie.

De consultatie

In de consultatie kunnen stakeholders zich uiten over het voorstel. De Commissie is vooral op zoek naar inbreng van nationale rechters en nationale (decentrale) autoriteiten die staatssteun toekennen. De consultatie staat open tot 16 april 2021 en is te vinden op deze website.

Bron:

Consultation on the Notice on the enforcement of State aid rules by national courts, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Terugvorderingsprocedure, Kenniscentrum Europa Decentraal