Nieuws

Publicatie: 4 februari 2019

Door:


De Europese Commissie heeft de oproep voor het indienen van voorstellen voor de Connecting Europe Facility (CEF) 2019 gelanceerd. Deze oproep biedt medefinanciering voor projecten voor ontbrekende verbindingen en grensoverschrijdende verbindingen op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T).

Connecting Europe Facility

Het financieringsinstrument Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt de ontwikkeling van duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als een katalysator om verdere financiering aan te trekken van de particuliere sector en andere actoren uit de publieke sector.

Inschrijving

Deze CEF-oproep richt zich op projecten op het meer perifere netwerk van TEN-T. De oproep is geopend tot 24 april 2019 en kent € 65 miljoen euro toe aan projecten die:

  • knelpunten wegwerken en ontbrekende schakels overbruggen;
  • werken met betrekking tot grensoverschrijdende infrastructuurprojecten voor spoorwegen, binnenwateren en wegen;
  • zorgen voor een betere connectie van nationale vervoersnetwerken

Informatiesessie

Het Europees Comité van de Regio’s organiseert in samenwerking met DG MOVE van de Europese Commissie een informatie sessie op 7 februari van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens deze informatie sessie wordt ingegaan op praktische informatie die van toepassing is op het inschrijvings- en evaluatieproces van het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) dat het CEF programma implementeert.

Bronnen:

2019 Connecting Europe Facility (CEF) transport call for proposals – CoR information session, nieuwsbericht Europees Comité van de Regio’s
2019 CEF Transport call for proposals, Europese Commissie