Europese Commissie opent openbare raadpleging over circulaire economie

3 december 2018Betere regelgeving Milieu

Op 29 november 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging over circulaire economie geopend. Aanleiding van de raadpleging is een recent gepubliceerde roadmap over de ontwikkeling van een EU productbeleidskader ter promotie van de circulaire economie. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen hun input over de roadmap op de website van de Commissie tot en met 24 januari 2019 doorgeven.

Doelen

In de roadmap betreffende de ontwikkeling van een EU productbeleidskader ter promotie van de circulaire economie worden meerdere problemen met de promotie van circulaire economie vastgesteld. Eén van de grootste moeilijkheden is dat circulariteit te weinig wordt meegenomen in het ontwerpproces, waardoor reparatie, hergebruik en recycling van producten niet altijd mogelijk is. Hierdoor gaan vele waardevolle stoffen verloren. Daarnaast wordt in de roadmap vastgesteld dat er meerdere productsoorten zijn die, ondanks de verscheidenheid van circulaire wetgeving, op dit moment niet in het circulaire wetgevingskader zitten.

Met de openbare raadpleging wil de Commissie het beleid van de EU over circulariteit evalueren om te achterhalen op welke punten het beleid over circulaire economie verbeterd kan worden en hoe het meeste uit producten kan worden gehaald. Daarnaast wil de Commissie analyseren welke producten wel en welke producten niet onder de huidige circulaire wetgeving vallen. Ook hoopt de Commissie met de raadpleging de mogelijkheden van de circulariteit van producten te verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van digitalisatie, waarmee producten in de productieketen gevolgd kunnen worden en er meer informatie beschikbaar komt over de duurzaamheid van producten.

Raadpleging

De openbare raadpleging staat open van 29 november 2018 t/m 24 januari 2019. U kunt hier meedoen aan de openbare raadpleging.

Door:

Maxim Vennegoor en Jos Pees, Europa decentraal

Bron:

Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy, Europese Commissie

Meer informatie:

Circulaire economie, Europa decentraal
Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving, Europa decentraal
Verbeterpunten voor afvalwerking door decentrale overheden, Europa decentraal
Roadmap circulaire economie, Europese Commissie
Openbare raadpleging betreffende roadmap, Europese Commissie