Europese Commissie opent Roadmap evaluatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

12 november 2018Betere regelgeving

De Europese Commissie heeft op 8 november de Roadmap ‘EU farm policy – evaluation of its impact on habitats, landscapes and biodiversity’ geopend.

Roadmaps

Roadmaps zijn bedoeld om burgers en belanghebbenden te informeren over het werk van de Commissie zodat zij feedback kunnen geven en effectief kunnen deelnemen aan toekomstige raadplegingsactiviteiten. Burgers en belanghebbenden worden met name uitgenodigd om hun mening te geven over problemen met de specifieke Europese wet- en regelgeving en mogelijke oplossingen en relevante informatie die zij hebben te delen.

Roadmap GLB

De Roadmap ‘EU farm policy – evaluation of its impact on habitats, landscapes and biodiversity’ is geopend van 8 november tot en met 6 december 2018. De Roadmap heeft betrekking op alle EU-landbouwbeleidsmaatregelen (GLB) die van invloed zijn op habitatten, landschappen en biodiversiteit. Rekening houdend met de relevante EU-milieuwetgeving (Natura 2000), beoordeelt het:

  • de uitbreiding en kwaliteit van habitatten, verscheidenheid aan landschappen en het niveau, de kwaliteit en geografische aanwezigheid van biodiversiteit
  • of de maatregelen effectief en efficiënt zijn, in overeenstemming met de EU-wetgeving, relevant zijn en waarde toevoegen.

Naar verwachting volgt er in het derde kwartaal van 2019 een publieke consultatie.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU farm policy – evaluation of its impact on habitats, landscapes and biodiversity, Europese Commissie