Europese Commissie presenteert actieplan no deal-Brexit

20 december 2018

De Europese Commissie heeft op 19 december 2018 een actieplan gepresenteerd voor de contingency-voorbereidingen voor de mogelijke situatie van een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord (een zogenaamde no deal-Brexit). Daarnaast heeft de Commissie een memo gepubliceerd met daarin vragen en antwoorden over de consequenties van een mogelijke no deal-Brexit.

No deal-Brexit

Op 14 november bereikten de EU en het VK een voorlopig terugtrekkingsakkoord. Dit akkoord moet echter nog wel goedgekeurd worden door het Britse parlement en het Europese parlement. De kans bestaat dus nog steeds dat het akkoord niet geratificeerd wordt en dat het VK de EU zal verlaten zonder terugtrekkingsakkoord. Ter voorbereiding op de mogelijke gevolgen van dit scenario heeft de Commissie een actieplan gemaakt. Dit actieplan gaat over zaken als verblijfsrechten, sociale zekerheid, financiële diensten, luchttransport, wegtransport, goederenexport en Europees klimaatbeleid. Met name verblijfsrechten en sociale zekerheid kunnen van belang zijn voor decentrale overheden.

Verblijfsrechten

Als het VK de EU verlaat zonder terugtrekkingsakkoord zal dit gevolgen hebben voor verblijfsrechten van zowel Britse burgers in de EU als van EU-burgers in het VK. In het actieplan heeft de Commissie een wetsvoorstel opgenomen om VK-burgers vrij te stellen van visumvereisten voor een kort verblijf in een EU-lidstaat (tot 90 dagen in een periode van 180 dagen). In het wetsvoorstel is een wederkerigheidsmechanisme opgenomen, wat betekent dat dit ook moet gelden voor EU-burgers in het VK. VK-burgers die voor langere tijd in een EU-lidstaat willen verblijven, zullen, net als burgers van andere landen die niet tot de EU behoren, een verblijfsvergunning of visum aan moeten vragen bij nationale autoriteiten. De Commissie roept lidstaten op om ervoor te zorgen dat alle Britse burgers die op 29 maart 2019 legaal in een EU-lidstaat verblijven ook na de Brexit nog beschouwd worden als legale ingezetenen. Daarnaast roept de Commissie EU-lidstaten op om zich voor te bereiden op het uitgeven van verblijfsvergunningen en het verwerken van aanvragen.

De Nederlandse regering heeft al aangegeven dat er, ook in het geval van een no deal, een fatsoenlijke oplossing zal komen voor VK-burgers die in Nederland verblijven. Wilt u meer weten over de consequenties van de Brexit voor burgers? Doe dan de Brexit Impact Scan voor decentrale overheden.

Sociale zekerheid

In het geval van een no deal-Brexit zijn er geen afspraken gemaakt over de coördinatie van sociale zekerheid tussen de EU en het VK. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de sociale zekerheid van VK-burgers die in de EU werken of verblijven, en van EU-burgers die in het VK werken of verblijven. Om hierop voor te bereiden roept de Commissie lidstaten op om onder andere:

  • Rekening te houden met perioden die EU- of Britse burgers gewoond of gewerkt hebben in het VK of de EU voor de Brexit;
  • Burgers te informeren dat zij de juiste documentatie hierover moeten bijhouden om dit te kunnen bewijzen;
  • Pensioenen naar het VK te exporteren.

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden

Ook gemeenten, provincies en waterschappen gaan de gevolgen van Brexit merken. De Brexit Impact Scan voor decentrale overheden biedt decentrale overheden inzicht op dit gebied. Vul de impactscan in en krijg informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking.

Door:

Sharon Smedes en Fabian Wondergem, Europa decentraal

Bron:

Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 March 2019: Implementing the Commission’s Contingency Action Plan, Europese Commissie

Meer informatie:

Brexit-loket, Europa decentraal
Brexit Impact Scan voor overheden, Europa decentraal
Memo: Questions and Answers: the consequences of the United Kingdom leaving the European Union without a ratified Withdrawal Agreement (no deal Brexit), Europese Commissie
Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces, nieuwsbericht Europa decentraal
Brexit: Hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?, nieuwsbericht Europa decentraal
Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union, Europese Commissie