Europese Commissie presenteert derde mobiliteitspakket

18 mei 2018

Op donderdag 17 mei heeft de Europese Commissie het derde en laatste deel van de maatregelen om het Europese vervoerssysteem te moderniseren gepresenteerd. Het derde mobiliteitspakket draagt bij aan de nieuwe strategie voor het industriebeleid van de EU van september 2017 en bouwt voort op de strategie voor emissiearme mobiliteit van 2016 en de eerdere pakketten “Europa in beweging” van mei en november 2017.

Veilige, schone en geconnecteerde mobiliteit

De Commissie wil werk maken van veiliger verkeer, schonere voertuigen en geavanceerde technologische oplossingen voor alle Europeanen en de concurrentiepositie van de Europese industrie versterken. Voortbouwend op de vorige pakketten „Europa in beweging” van mei en november 2017, stelde de Commissie op 17 mei een derde en laatste reeks maatregelen voor om die doelstelling in de mobiliteitssector te verwezenlijken.

Derde mobiliteitspakket

Het pakket bestaat uit een geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid met maatregelen op het gebied van voertuigen, acties om de infrastructuur veiliger te maken, de allereerste CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen en ten slotte een strategisch actieplan voor ontwikkeling en productie van batterijen en een toekomstgerichte strategie op het gebied van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit.

Deze initiatieven worden ondersteund door een oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de Connecting Europe Facility met een budget van 450 miljoen euro voor de ondersteuning van projecten van de lidstaten op het gebied van verkeersveiligheid, digitalisering en multimodaliteit. De oproep is geopend tot 24 oktober 2018.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Europa in beweging: Commissie voltooit haar agenda voor veilige, schone en geconnecteerde mobiliteit, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Volledige lijst van voorstellen, Europese Commissie
Strategie voor het industriebeleid van de EU, Europese Commissie
Strategie voor emissiearme mobiliteit, Europese Commissie