Europese Commissie presenteert nieuwe richtlijnen voor digitalisering publieke diensten

27 maart 2017Informatiemaatschappij

De Commissie heeft op 23 maart 2017 een nieuw EU interoperabiliteitskader gepresenteerd. Dit kader moet Europese overheden helpen bij de digitalisering van het aanbod van diverse publieke diensten. Daarnaast heeft het kader een coördinerende functie. Digitalisering leidt tot tijd- en kostenbesparing, verhoogt de transparantie en verbetert de kwaliteit van diensten voor burgers en bedrijven.

Europees interoperabiliteitskader

Andrus Ansip, vicepresident van de Commissie verantwoordelijk voor de digitale interne markt, zei: “dit nieuwe EU interoperabiliteitskader geeft specifieke richting aan het opzetten van op elkaar aansluitende digitale publieke diensten. Toepassing van deze richtlijnen door EU overheden zorgt voor een naadloze diensten en informatie stroom op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het maakt het makkelijker voor bedrijven en burger om te communiceren met hun publieke administraties en die in andere lidstaten, bijvoorbeeld bij het doorgeven van adreswijzigingen.”

Coördinatie

Door dit proces op gecoördineerde wijze aan te pakken, wordt ervoor gezorgd dat de publieke sector niet enkel digitaliseert maar op elkaar blijft aangesloten. Het EU kader dat op 23 maart 2017 is gepresenteerd helpt lidstaten bij het volgen van één algemene benadering wanneer zij publieke diensten online beschikbaar stellen. Digitalisering moet bijdragen aan het verminderen van bureaucratie voor burgers en bedrijven, zoals bij het aanvragen van certificaten, diensten of bij het inleveren van belastingaangiftes.

Aanbevelingen

Het kader bevat zo’n 47 aanbevelingen voor overheden gericht op het verbeteren van bestuur en het zorgdragen dat zowel bestaande als nieuwe wetgeving niet ten koste gaan van de interoperabiliteit van digitale diensten. Het toepassen van dit kader door overheden in de EU zorgt ervoor dat hun diensten gestandaardiseerd, geautomatiseerd, gestroomlijnd en veilig zijn.

Bestaande regelgeving

Dit nieuwe kader houdt rekening met reeds bestaande EU wet- en regelgeving, zoals de herziene richtlijn over hergebruik van overheidsinformatie en de richtlijn over e-identificatie en e-transacties (eIDAS). Daarnaast wegen tevens de nieuwe EU initiatieven, zoals het EU cloud initiatief en het EU eOverheid actieplan, mee in dit kader.

Volgende stappen

De Europese Commissie blijft verantwoordelijk voor het besturen en coördineren van de implementatie en monitoring van dit kader, met behulp van het ISA² programma. Van lidstaten wordt verwacht dat zij de EU acties aanvullen met nationale acties, deze worden genoemd in het plan. De Commissie evalueert de implementatie van het interoperabiliteitskader aan het einde van 2019.

Achtergrond

De herziening van dit EU interoperabiliteitskader is onderdeel van de Digitale Interne Markt strategie van de EU. De publieke sector, goed voor een kwart van de totale werkgelegenheid en ongeveer 1/5e van het EU BBP via publieke aanbestedingen, speelt hierin een sleutelrol. Zowel als regelgever, dienstenaanbieder als werkgever. De succesvolle implementatie van dit kader verbetert de kwaliteit van EU publieke diensten en creëert een omgeving waarin overheden digitaal kunnen samenwerken.

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederland Provincies

Meer informatie:

Thema privacy, Europa decentraal
Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Europees Interoperability Framework, Europese Commissie
Implementatie strategie EIF, Europese Commissie
Actieplan EIF, Europese Commissie