Nieuws

Publicatie: 25 maart 2019

Door:


Met het European Urban Initiative (EUI) heeft de Commissie een instrument voorgesteld dat voortbouwt op ondere andere de huidige EU Urban Agenda. Het plan voor deze samenwerkingsagenda voor steden en regio’s maakt deel uit van de nieuwe conceptverordening omtrent het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Achtergrond

De Commissie verwijst in haar voorstel onder andere terug naar het Pact van Amsterdam. In 2016 werd besloten dat steden en regio’s meer toegang moeten krijgen tot de ontwikkeling van Europese regelgeving en Europese fondsen. In de huidige beleidsperiode (2014-2020) komt dat tot uiting in de EU Urban Agenda, waarin steden in veertien verschillende partnerschappen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor stedelijke problematiek.

Doelen

Voor de nieuwe beleidsperiode, die samenhangt met de Europese meerjarenbegroting (2021-2027), heeft de Commissie nu het European Urban Initiative voorgesteld. Het doel van dit programma is tweeledig. Allereerst moet het de ontwikkeling van integrale benaderingen voor stedelijke ontwikkelingen binnen de EU bevorderen. Belangrijk hierbij is dat steden en regio’s samenwerken en van elkaar kunnen leren. Ten tweede moet er vanuit deze stedelijke samenwerking een sterker bewustzijn komen op het gebied van relevante Europees beleid en bijbehorende fondsen.

Verordening fondsen

Het voorstel voor het EUI maakt deel uit van de nieuwe conceptverordening voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (artikel 10) en bouwt voort op alle stedelijke thema’s die in de huidige EU Urban Agenda aan de orde komen. Deze verordening moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese lidstaten.

Bron

European Urban Initiative-post 2020: the Commission proposal, persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Urban Agenda, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Kenniscentrum Europa Decentraal
Legislative proposals for ERDF/CF, ETC (Interreg) and ECBC, conceptverordening Europese Commissie