Commissie presenteert resultaten van consultatie GROS

In september 2015 lanceerde de Europese Commissie een herziening voor Europees grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Eén van de doelen was het identificeren van obstakels voor mensen die in grensregio’s wonen en werken. Hiervoor schreef de Commissie een publieke consultatie uit waarvan de resultaten op vrijdag 8 april jl. werden gepresenteerd.

Obstakels

Op basis van meer dan 620 reacties heeft de Commissie de vijf belangrijkste obstakels geïdentificeerd:

  • juridische en administratieve drempels, denk hierbij het gebrek van diploma- of capaciteitenerkenning, verschillen in sociale zekerheid en pensioenstelsels;
  • taalbarrières;
  • fysieke toegang, het gebrek aan infrastructuur of geïntegreerde grensoverschrijdende vervoersverbindingen;
  • een gebrek aan samenwerking tussen publieke autoriteiten op grensoverschrijdende kwesties;
  • economische verschillen, zoals verschil op de arbeidsmarkt en in salarissen.

Rapport

Op basis van de publieke consultatie en de vele reacties heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd. Hierin worden niet alleen de belangrijkste obstakels uitgelegd, er worden tevens eerste oplossingen aangedragen voor de problematiek. Mogelijk oplossingen worden voornamelijk gezocht in een betere afstemming van het regelgevingskader. Er moet daarnaast meer ruimte komen voor flexibiliteit en speciale afspraken of bepalingen tussen grensregio’s.

HNP seminar 17 maart

Deze vijf belangrijkste obstakels en bijbehorende oplossingen werden tevens in het HNP seminar ‘samenwerken over grenzen heen’ van 17 maart jl. benoemd. De Gouverneur van Limburg, Theo Bovens, sprak toen onder meer over het belang van aandacht voor en investeringen in buurtaalonderwijs en grensoverschrijdende vervoersverbindingen. Het Nederlands actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid en de Benelux Unie stelden bovendien dat er gewerkt wordt aan de realisatie van grensoverschrijdende juridische bepalingen en bilaterale afspraken. Meer informatie en de uitkomsten van dit seminar zijn hier te vinden.

ESI fondsen

In de financieringsperiode van 2014 – 2020 wordt € 10 miljard van de Europese structuur en investeringsfondsen (ESI) specifiek gebruikt voor de aanpak van grensoverschrijdende problematiek.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Verslag, HNP seminar 17 maart jl.
Rapport, Europese Commissie