Europese Commissie publiceert Handboek Staatssteun Breedband

19 mei 2014Staatssteun

Decentrale overheden die willen investeren in breedband kunnen gebruikmaken van een nieuw handboek van de Europese Commissie. In het handboek staat hoe steun aan breedbandprojecten ‘staatssteunproof’ gemaakt kan worden. Het nieuwe handboek is een update naar aanleiding van de herziening van de staatssteunrichtlijnen voor breedband in 2012.

Minimale voorwaarden

In het handboek gaat de Europese Commissie onder andere in op de minimale voorwaarden om aan de staatssteunregelgeving te voldoen. Een overheid kan bijvoorbeeld op verschillende manieren financiële steun verlenen: van leningen tot belastingkortingen of subsidies. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen projecten met snel of basisbreedband.

Fondsen

Het is mogelijk breedbandprojecten gedeeltelijk te financieren met geld uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Deze mogelijkheden legt de Commissie uit in het handboek. Ook wordt verwezen naar de managementautoriteiten op zowel regionaal als Europees niveau waar men terecht kan voor het aanvragen van deze fondsen of voor advies.

Tips

Ten slotte geeft de Commissie tips voor het opzetten van een nieuw project. Zo worden suggesties gedaan voor het kiezen van een geschikte breedbandtechnologie of het toepassen van een bepaald business model. Als voorbeeld wordt het Nuenense breedband project genoemd dat 7.500 huishoudens voorziet van een glasvezelverbinding. Het project is een voorbeeld van een bottom-up model, waarin burgers zelf het netwerk opzetten en onderhouden.

Kroes

Neelie Kroes, die als Eurocommissaris de portefeuille Digitale Agenda beheert, ziet breedband als een belangrijke aanjager van de (lokale) economie. Zij benadrukt de rol van decentrale overheden in het voorzien van een snelle internetverbinding voor alle burgers. Kroes is dan ook van mening dat het handboek met name voor (plattelands) gemeenten van waarde kan zijn om publieke fondsen adequaat in te zetten voor de installatie van breedband.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, New handbook on EU broadband state aid, Europese Commissie

Meer informatie:

Richtlijnen, Europese Commissie
Samenvatting handboek, Europese Commissie
Website, Coöperatie OnsNet Nuenen
Breedband, Staatssteun, Europa decentraal