Europese Commissie publiceert handleiding toepassing ‘gewone verblijfplaats’

17 januari 2014

De Europese Commissie heeft maandag 13 januari een gids gepubliceerd over de vaststelling van de ‘gewone verblijfplaats’. Deze nieuwe gids moet de lidstaten helpen om de EU-regels over de coördinatie van de sociale zekerheid correct toe te passen op EU-burgers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd. Gemeenten zijn in Nederland vaak het directe aanspreekpunt voor migranten en krijgen in die hoedanigheid dan ook te maken met vragen over sociale zekerheid.

Verduidelijking begrippen

De gids verduidelijkt de begrippen ‘gewone verblijfplaats’ en ‘tijdelijke verblijfplaats’ of ‘verblijf’. Deze zijn vastgelegd in EU-wetgeving (verordening (EG) nr. 883/2004 gewijzigd bij verordening (EU) nr. 465/2012). Deze begrippen zijn van belang om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor het verlenen van sociale zekerheidsuitkeringen aan EU- burgers die van de ene naar de andere lidstaat verhuizen. Volgens EU-wetgeving kan een persoon maar één ‘gewone verblijfplaats’ hebben en kan er dus maar één lidstaat verantwoordelijk zijn voor het betalen van sociale zekerheidsuitkeringen.

Voor wie van belang?

Werknemers en zelfstandigen komen in aanmerking voor sociale zekerheid in het land waar zij werken. Niet-actieven (bijv. gepensioneerden of studenten) kunnen sociale zekerheidsuitkeringen ontvangen in de lidstaat waar zij ‘gewoonlijk verblijven’. Ook voor werkenden die in meerdere lidstaten werken is het bepalen van de lidstaat van de ‘gewone verblijfplaats’ van belang.

Criteria

De gids geeft een aantal criteria waarmee rekening gehouden moet worden om de ‘gewone verblijfplaats’ van een persoon te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn: de gezinssituatie en familiebanden, de arbeidssituatie en de duur en continuïteit van verblijf in een lidstaat. Daarnaast kan ook met andere feiten rekening worden gehouden.

Voorbeelden

Ook geeft de gids concrete voorbeelden en advies over gevallen waar het bepalen van de gewone verblijfplaats moeilijk kan zijn. Dit is onder andere het geval bij grensarbeiders, seizoenarbeiders en studenten.

Door:

Merit van Veen en Karin van den Brand, Europa decentraal

Bron:

Vrij Verkeer: de Commissie publiceert een gids voor de toepassing van de ‘gewone verblijftplaats’-toetsing voor sociale zekerheid, 13 januari 2014.

Meer informatie:

Sociale zaken en werkgelegenheid, Europa decentraal
Gids voor de ‘gewone verblijfplaats’-toetsing, Europese Commissie