Europese Commissie publiceert leidraad voor gebruik open data

Open data moeten gratis toegankelijk zijn. Dat staat in de richtsnoeren die de Europese Commissie publiceert voor het gebruik van open data. Ingevolge de richtsnoeren mogen decentrale overheden geen kosten in rekening brengen voor het beschikbaar stellen van deze data. De Commissie wil zo het hergebruik van open data stimuleren.

Geen eigendom

Open data zijn gegevens die overheden voor hun normale werkzaamheden verzamelen. Volgens de Europese Commissie zijn deze gegevens openbaar, en dus geen eigendom van die overheden. De vrije beschikbaarheid van open data dient onder meer als basis voor innovatieve diensten en producten, aldus de Commissie.

Soorten data

De onderwerpen die worden aangehaald in de richtsnoeren zijn onder andere:
– Postcodes en de bijbehorende plekken op de landkaart;
– Informatie over het weer en de gesteldheid van de bodem;
– Energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen in regio’s;
– Observatiedata van het aardoppervlak.

Extra kosten

Wanneer overheden dergelijke data beschikbaar stellen, mogen hiervoor geen kosten worden berekend. Het gaat met name om data die gedownload kunnen worden. Extra kosten, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de gegevens geprint wil hebben, mogen wel in rekening gebracht worden.

PSI-richtlijn

De richtsnoeren worden gepubliceerd in navolging van de herziening van de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie (PSI-richtlijn) in 2013. Lidstaten hebben twee jaar om de Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. De richtsnoeren moeten hierbij als leidraad fungeren, zodat de nieuwe wetgeving in de gehele EU op dezelfde wijze uitgevoerd wordt. Op dit moment kan de uitvoering niet alleen tussen, maar ook binnen lidstaten sterk verschillen.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Nieuws, Europese Commissie publiceert leidraad Open Data, Automatiseringsgids

Meer informatie:

Open Data, Europese Commissie
Memo, Frequently asked questions: “PSI guidelines”, Europese Commissie
Open data, Informatiemaatschappij, Europa decentraal