Europese Commissie publiceert nieuwe richtsnoeren staatssteun voor breedband

De Europese Commissie publiceerde op 26 januari 2013 vernieuwde richtsnoeren staatssteun voor breedband. De nieuwe richtsnoeren zijn van toepassing op alle aangemelde steunmaatregelen waarover de Commissie zich vanaf 27 januari 2013 moet uitspreken, zelf als de maatregel vóór die datum is aangemeld. De richtsnoeren zijn relevant voor decentrale overheden die zich bezig houden met breedbandprojecten en de Digitale Agenda.

Digitale Agenda

De nieuwe richtsnoeren zijn een uitwerking van de Digitale Agenda en het moderniseringsproces van de staatssteunregels. De Digitale Agenda zet doelstellingen uit om een uniforme digitale markt binnen de EU te creëren, waaronder het streven naar toegang tot sneller breedbandverbinding voor alle Europeanen.

Beleid aanleg breedband

Overheden kunnen onder de richtsnoeren de aanleg van breedbandnetwerken financieren. Ze moeten een brede en snelle uitrol van breedbandnetwerken mogelijk maken. De richtsnoeren bevatten ook een overzicht van beleidsbeginselen, waaraan overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de aanleg van breedband moeten voldoen.

De richtsnoeren worden door de Commissie toegepast bij de beoordeling van staatssteun. Dit zal de rechtszekerheid en transparantie van haar besluitvorming ten goede komen.

Overgangsbepalingen

Lidstaten moeten maatregelen nemen om waar nodig bestaande steunregelingen aan te passen aan de bepalingen van de richtsnoeren. Deze aanpassing moet uiterlijk op 26 januari 2014 gebeurd zijn (binnen twaalf maanden na bekendmaking van de richtsnoeren in het Publicatieblad).

De lidstaten worden verzocht de Commissie mee te delen dat zij uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk instemmen om hun bestaande steunregelingen aan te passen. Zowel de instemming als de maatregelen die de lidstaten nemen, moeten vóór 26 maart 2013 te worden meegedeeld aan de Commissie.

Door:

Lisette Martens, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

EU richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken

Meer informatie:

Breedbandprojecten, Informatiemaatschappij
Breedband, Staatssteun
Handreiking Goed op weg met breedband