Europese Commissie publiceert richtsnoeren met betrekking tot online deelplatforms

De Europese Commissie heeft op 2 juni de mededeling: ‘Een Europese agenda voor de deeleconomie’ gepresenteerd. Deze mededeling reikt richtsnoeren aan over de toepassing van bestaande Europese wetgeving in de deeleconomie. Deelplatforms zijn populair. Hoe kan en mag het aanbieden van diensten als Uber, Airbnb en Blablacar gereguleerd worden?

Deeleconomie

De Mededeling refereert bij de term deeleconomie naar business modellen waar de activiteiten worden gefaciliteerd door deelplatforms die een open markt creëren voor het tijdelijk gebruik van goederen of diensten. Europese steden krijgen steeds vaker te maken met deze deeleconomie en met online deelplatforms. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Uber, Airbnb en Blablacar, die respectievelijk diensten omtrent taxivervoer, verhuur van appartementen en carpoolen aanbieden. Volgens de Commissie kunnen deze diensten onder verschillende sectoren worden geschaard, waardoor ze ook onder de betreffende regelgeving van al deze sectoren vallen.

In veel Europese steden lopen online deelplatforms tegen problemen aan of worden soms zelfs verboden. Ook komt het voor dat gevestigde bedrijven klachten indienen over mogelijke oneerlijke concurrentie.

Europese regelgeving

In veel lidstaten bestaat er onduidelijkheid over de toepassing van de Europese wet- en regelgeving. Hierdoor vindt er een gefragmenteerde aanpak plaats in de verschillende lidstaten, en zelfs in de verschillende lokale en regionale overheidsinstellingen. De Europese interne marktregels stellen dat wanneer een online deelplatform gevestigd is in één land, zij haar diensten in alle EU-landen kan aanbieden. Welke lidstaat is bijvoorbeeld aansprakelijk als zich een probleem voordoet en welke belastingregels moeten gevolgd worden? De EU probeert met deze richtsnoeren de onduidelijkheden weg te nemen.

Mededeling deeleconomie Commissie

Met de richtsnoeren probeert de Europese Commissie duidelijkheden te scheppen over de toepassing van het bestaande EU-recht. De richtsnoeren behandelen de volgende vragen:

  • Welke eisen inzake markttoegang kunnen worden opgelegd?
  • Wie is er aansprakelijk als zich een probleem voordoet?
  • Hoe beschermt het EU-consumentenrecht de gebruikers?
  • Wanneer is er sprake van een arbeidsverhouding?
  • Welke belastingregels zijn van toepassing?

Naast de harmonisatie van regelgeving adviseert de Commissie overheden om geen onnodige vergunningen in te voeren en om deelplatforms niet te verbieden, tenzij er geen andere mogelijkheid is. Decentrale overheden moeten zich vooral toeleggen op de bescherming van werknemers van deze bedrijven en het stellen van grenzen aan hoe vaak een dienst wordt aangeboden.

Deze nieuwe richtsnoeren brengen duidelijkheid voor zowel de overheden als de deelplatforms. Het is aan de lidstaten zelf om deze regels aan te passen.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Nieuwsbericht ‘Europa en de deeleconomie,’ Europa Nu
Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Mededeling ‘Een Europese Agenda voor de Deeleconomie,’ Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘EU cautions governments against banning Uber, Airbnb,’ Reuters
Nieuwsbericht, Gemeente.nu
Krantenbericht ‘Overheden worstelen met het nieuwe delen,’ FD
Krantenbericht, FD
Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Wat wordt verstaan onder diensten?, Europa decentraal
Vergunningsstelsels en eisen, Europa decentraal