Europese Commissie publiceert voorstel voor een Europese digitale identiteit

10 juni 2021

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor Europese burgers om zich digitaal te identificeren. Daarom heeft de Commissie een kader voorgesteld voor een Europese identiteit. Burgers kunnen met hun smartphone digitale identiteitsbewijzen zoals paspoorten of rijbewijzen delen vanuit hun Europese portemonnee voor digitale identiteit. Met hun nationale digitale identificatie zullen burgers toegang hebben tot online diensten in heel Europa. Ook decentrale overheden zullen verplicht worden om de Europese digitale identiteit te erkennen.

Wat is digitale identiteit?

Digitale identiteit is een persoonlijke digitale portemonnee, waarmee burgers zich digitaal kunnen identificeren. Ze kunnen er hun identiteitsgegevens en officiële documenten elektronisch mee opslaan en beheren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een paspoort, medische gegevens of diploma’s.

Verordening voor een Europese digitale identiteit

Met de voorgestelde verordening omtrent een Europese digitale identiteit kunnen burgers door middel van een Europese portemonnee gebruik maken van digitale diensten. De Europese portemonnee voor de digitale identiteit is inzetbaar voor verschillende doeleinden. Het dient als een identificatiemiddel en het is mogelijk om documenten te leveren waarmee er gebruik kan worden gemaakt van digitale diensten in de gehele Europese Unie.

De portemonnee en het gebruik daarvan wordt op grond van de verordening niet verplicht voor burgers. De digitale identiteit is op een vrijwillige basis en maakt het mogelijk voor individuen om controle te hebben over hun persoonsgegevens. Burgers houden zo zeggenschap over hun data en kunnen kiezen welke delen van hun identiteit, data en certificaten gedeeld worden.

Wat zijn voorbeelden van de toepassing van de Europese portemonnee? Denk aan de toegang tot een bankrekening, de aanvraag van een lening, de indiening van een belastingaangifte, de inschrijving aan een onderwijsinstelling in binnen- of buitenland en talloze andere zaken waarvoor nu papieren identificatiemiddelen gebruikt worden.

Handvatten voor implementatie

De Commissie publiceerde naast de verordening een aanbeveling. De aanbeveling ondersteunt lidstaten bij het ontwikkelen van een digitale ‘toolbox’, waarin kennis wordt gedeeld over technische specificaties van elektronische identificatie en ‘best practices’. Dit moet zorgen voor een eenduidige aanpak, waarmee de juiste implementatie van de verordening omtrent de digitale identiteit moet worden gewaarborgd.

De eIDAS-verordening

De nieuwe verordening bouwt voort op de eIDAS-verordening. Volgens de eIDAS-verordening moeten publieke organisaties sinds 29 september 2018 alle EU-burgers en -bedrijven identificeren aan de hand van een nationaal inlogmiddel. In Nederland is hierom DigiD voor burgers en eHerkenning voor bedrijven ingevoerd. Uit de evaluatie van de eIDAS-verordening bleek echter dat het niet bij alle lidstaten goed geregeld is. In de praktijk bestaan er namelijk nog belangrijke tekortkomingen. Ten eerste gaat het om tekortkomingen die te maken hebben met de invoering van de eIDAS-verordening. Sinds de invoering van de eIDAS-verordening hebben slechts veertien lidstaten een digitaal inlogmiddel geïmplementeerd.

Ten tweede bleek dat het gaat om gebreken in de praktijk na de invoering van de eIDAS-verordening. Met name in de publieke sector verliep de introductie moeizaam. Daarnaast kon met de eIDAS-verordening niet op een toereikende manier op nieuwe marktveranderingen worden gereageerd. Meer informatie over de eIDAS-verordening kunt u lezen op onze website.

Bron

Voorstel Commissie: betrouwbare en veilige digitale identiteit voor alle Europeanen, Europese Commissie

Door

Tugba Kaya en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal

eIDAS-verordening, Kenniscentrum Europa decentraal

Voldoet uw overheidsorganisatie al aan de eIDAS-verordening?, Kenniscentrum Europa decentraal