Europese Commissie publiceert Werkplan 2016

2 november 2015

De Europese Commissie heeft op 27 oktober 2015 haar werkprogramma voor 2016 bekend gemaakt. Met de titel ‘No time for business as usual’ is de toon gezet. De Commissie noemt meerdere initiatieven om de economische groei te stimuleren, en focust op betere regelgeving.

‘No time for business as usual’

Het werkprogramma 2016 bestaat uit 23 kerninitiatieven. Deze kerninitiatieven passen binnen de tien prioriteiten die Juncker opstelde bij aanvang van zijn ambtstermijn. Groot zijn in grote zaken en klein in kleine zaken is daarbij het motto.

Prioriteiten

In het nieuwe werkprogramma voor 2016 geeft de Europese Commissie duidelijk aan welke dossiers voorrang hebben. Relevant voor Nederland en de medeoverheden zijn:
– Economische groei;
– Energie en Klimaat;
– Betere regelgeving.

Economische groei

De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag 28 oktober de strategie voor de interne markt gepresenteerd. Met deze strategie wil de Commissie onder meer grensoverschrijdende mobiliteit voor ondernemingen en professionals verbeteren en het MKB betere toegang tot financiering geven. In deze Europese Ster hebben we een uitgebreider bericht over deze strategie.

De Europese Commissie zal zich naast de implementatie van de strategie voor de interne markt  richten op het verbeteren van het investeringsklimaat. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen speelt hier een belangrijke rol bij.

Circulaire economie

Ook komt de Europese Commissie met een actieplan voor het verder ontwikkelen van de circulaire economie. Aandacht gaat uit naar duurzame ontwikkeling. Een nieuwe aanpak wordt gehanteerd om economische groei en milieubescherming ook na 2020 te garanderen.

Energie en klimaat

De implementatie van het Klimaat- en Energiepakket 2030 blijft topprioriteit. Om deze prioriteit te handhaven komt de Europese Commissie met een Energie-unie strategie waarbij het verminderen van fossiele brandstoffen, het minder afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers en het reduceren van CO2-uitstoot centraal staat.

Betere regelgeving

Betere regelgeving gaat niet over meer of minder regels, maar over het verwezenlijken van de ambitieuze doelstellingen op de meest efficiënt mogelijke manier. De Agenda voor betere regelgeving staat hierbij centraal.

Deze agenda is bedoeld om de openheid en transparantie in het besluitvormingsproces van de EU, de kwaliteit van nieuwe wetgeving en de herziening van bestaande EU-wetgeving te bevorderen. Deze wettelijke veranderingen hebben direct invloed op de bovengenoemde prioritaire dossiers.

Door:

Roxanne Koenis en Bart Meijer, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Werkprogramma 2016, Europese Commissie
Informatieblad Vragen en antwoorden: het werkprogramma voor 2016, Europese Commissie
Strategie voor de interne markt, Europese Commissie
Agenda betere regelgeving, Europese Commissie
Europees Fonds voor Strategische Investeringen, Europese Commissie