Europese Commissie rapporteert over radicalisering en terrorisme

De Europese Commissie heeft onlangs verslag uitgebracht over de vorderingen in het kader van de totstandkoming van een doeltreffende Veiligheidsunie en toekomstige veiligheidsmaatregelen. Onderwerpen die naar voren zijn gekomen zijn onder meer: radicalisering, cyberbeveiliging en de bescherming van openbare ruimten.

Veiligheidsunie

Veiligheid is volgens de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten een topprioriteit voor de Europese Unie in 2018-2019. Door middel van een maandelijks voortgangsverslag geeft de Commissie inzicht in het proces van het verwezenlijken van een doeltreffende Veiligheidsunie.

Radicalisering

In juli 2017 heeft de Commissie een ‘high-level’ deskundigengroep inzake radicalisering in het leven geroepen. Deze deskundigengroep is opgericht ter bevordering van de ontwikkeling van het EU-beleid op het gebied van radicalisering en het analyseren van de impact van radicalisering in Europa. De deskundigengroep dringt er in het verslag op aan dat lidstaten, mensen uit de praktijk en onderzoekers op een meer systematische wijze met elkaar in contact raken om radicalisering aan te pakken.

Cyberbeveiliging

Verder heeft de Commissie een netwerk van kenniscentra en een onderzoekscentrum voor cyberbeveiliging opgericht en zal de Commissie deze instanties financieel bijstaan. Ook maakt de Commissie extra (financiële) middelen vrij voor de grensoverschrijdende politiesamenwerking door het Europees rechtshandhavingsagentschap Europol.

Bescherming van openbare ruimten

Tot slot komt in het voorgangsrapport naar voren dat de Commissie de samenwerking tussen beheerders van openbare ruimten en lokale en regionale autoriteiten wil stimuleren. Een voorbeeld van deze verbeterde samenwerking is terug te vinden in de autoverhuursector. Zo is er een vergadering met deze sector georganiseerd om maatregelen te treffen voor het tegengaan van terroristen die aanslagen plegen met een gehuurd voertuig. Verder zal de Commissie een online portaal oprichten waar partijen ideeën met elkaar kunnen uitwisselen over dit onderwerp en zal er samen met het Comité van de Regio’s en de burgemeesters van Europese steden op 8 maart 2018 een conferentie georganiseerd worden.

Decentrale relevantie

Decentrale overheden kunnen een grote rol spelen bij het tegengaan van radicalisering. Decentrale overheden hebben namelijk goed zicht op lokale ontwikkelingen en kunnen hierdoor vroeg radicalisering voorkomen, signaleren en tegengaan. Via bijvoorbeeld politie, buurthuizen en scholen kan informatie ingewonnen worden over mogelijk radicaliserende groepen.

Door:

Matthijs Binnema en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Verslag Veiligheidsunie, Europese Commissie
Persbericht Veiligheidsunie: Commissie brengt verslag uit over terrorisme en radicalisering, Europese Commissie

Meer informatie:

Terrorismebestrijding, pagina Europa decentraal
Justitie, Vrijheid en Veiligheid, pagina Europa decentraal
Commissie tevreden over vooruitgang verwezenlijken veiligheidsprioriteiten voor 2017, nieuwsbericht Europa decentraal
Praktijkvraag: heeft de Europese Unie ook beleid omtrent cybercriminaliteit en cyberveiligheid en is dit eigenlijk ook van toepassing op decentrale overheden?, Europa decentraal