Europese Commissie start consultatie herziening AGVV

21 mei 2013Staatssteun

Van 8 mei tot 28 juni kunnen decentrale overheden en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen bij de Europese Commissie over de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De raadpleging is een onderdeel van de modernisering van het EU-staatssteunbeleid (SAM).

Duidelijke regels

De Commissie streeft ernaar om vanaf 2014 een helder pakket aan regels te hebben over de AGVV voor de belanghebbenden – waaronder decentrale overheden. In het bijzonder is de AGVV belangrijk voor de uitgaven van het Cohesiebeleid van 2014-2020.

Voorgenomen wijzigingen

Door middel van een raadpleging beoogt de Commissie input te verzamelen over onder meer de volgende voorgenomen wijzigingen:

  • horizontale en verticale uitbreiding van het toepassingsbereik om de administratieve lasten te verlichten;
  • vereenvoudiging en verheldering van de regels in combinatie met voorzorgsmaatregelen;
  • stimulering van ‘goede steun’ ter ondersteuning van groei, terwijl de kwaliteit van overheidsfinanciering en economische ontwikkeling in acht worden genomen;
  • regels voor steunmaatregelen voor verondersteld marktfalen.

Voor een compleet overzicht van voorgenomen wijzigingen kunt u terecht op de betreffende webpagina van de Commissie. Tevens vindt u daar de voorwaarden voor indiening van uw zienswijze.

Staatssteun en AGVV

Staatssteun die de mededinging en de tussenstaatse handel beïnvloedt, is in principe verboden. Indien overheden toch wensen een onderneming te steunen dan moet voorafgaand eerst goedkeuring worden verleend door de Commissie. Op deze meldingsplicht bestaan echter uitzonderingen, bijvoorbeeld door het toepassen van een kennisgevingsprocedure onder de AGVV. In dat geval stelt een decentrale overheid de Commissie bij het verlenen van steun voor bepaalde steuncategorieën (zoals duurzame energie, innovatie en het MKB) op de hoogte, in plaats dat de Commissie een melding inhoudelijk moet beoordelen. Wel geldt dat decentrale overheden de AGVV correct moeten toepassen en door middel van beknopte informatie dit aan de Commissie moeten aantonen.

Door:

Maarten Aalbers en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Consultation on a draft General Block Exemption Regulation (the GBER) on state aid measures, consultatie Europese Commissie

Meer informatie:

AGGV, Europa decentraal
Procedures staatssteun, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal