Europese Commissie start innovatie deals met focus op circulaire economie

30 mei 2016

In navolging op de Nederlandse aanpak met green deals, heeft de Europese Commissie een pilot project van innovatie deals gelanceerd. Doel van de innovatie deal is om grondig inzicht en verheldering te geven in de manier waarop een EU-regel of verordening van toepassing is. Eurocommissarissen Timmermans en Moedas roepen stakeholders die vernieuwende milieuoplossingen bedenken op om input te leveren. Deadline voor reageren is 15 september 2016.

Innovatie Deals

Op 26 mei jl. hebben Vicepresident Frans Timmermans en Commissaris Carlos Moedas de Europese innovatie deals gelanceerd. “Snelheid is de sleutel tot een innovatieve samenleving”, zo stelt de Europese Commissie op de website. De nieuwe innovatie deals, in de eerste fase opgestart als pilot project, stellen innovatieve ondernemers in staat om obstakels in het regelgevend kader op vlotte wijze aan te kaarten. Dit moet de tijd tussen het inspiratiemoment en toegang tot de markt verkorten. De innovatie deals zijn een vorm van samenwerking tussen de EU, innovators, en nationale, regionale en lokale overheden.

Circulaire economie

De innovatie deals van de Commissie richten zich specifiek op circulaire economie, de pilot is bedoeld voor ondernemers die vernieuwende milieuoplossingen bedenken. Timmermans lichtte deze keuze toe: “met deze innovatie deals start de Commissie een nieuwe manier van werken waarbij de circulaire economie en de doelen van betere wetgeving bij elkaar worden gebracht. We starten deze proef met een klein aantal ondernemers die waardevolle projecten op de Europese markt willen brengen ter bevordering van burgers en het milieu. Het aanpakken van barrières en voorzien in zekerheid is vereist om Europa op koers te houden richting een groene economie.”

Green deals

De innovatie deals gepresenteerd door de Europese Commissie hebben veel weg van de Nederlandse green deals. De wijze waarop Nederland bedrijven bijstaat om duurzame projecten te realiseren is opgemerkt in Brussel. In beide deals wordt voornamelijk goed naar de regelgeving gekeken. Ondernemers zien vaak obstakels in regelgeving, echter in twee op de drie gevallen blijkt het probleem uiteindelijk niet in de wetgeving zelf te zitten. Belangrijker vaak is een juiste uitleg en verheldering van de doelen en intenties van wet- en regelgeving.

Oproep aan stakeholders

Bij de lancering van de innovatie deals deden de beide Eurocommissarissen een oproep aan stakeholders om vooral input te leveren aan de Commissie. Kleine en middelgrote bedrijven worden gevraagd om met goede ideeën te komen en om de tafel te gaan zitten om hun problemen te bespreken en op te lossen. Tussen 26 mei en 15 september 2016 kunnen projecten worden ingediend. De beste vijf zullen worden uitgewerkt in een EU innovatie deal ter bevordering van het circulaire economie pakket.

Tijdlijn

De belanghebbenden kunnen hun reactie indienen tussen 26 mei en 15 september 2016. Dit kan via deze link. De Commissie zal vervolgens tussen oktober en december 2016 een maximum van vijf beste projecten selecteren. Begin 2017 worden de innovatie deals dan ondertekend en start de samenwerking. Mid 2018 zal het pilot project van innovatie deals worden geëvalueerd. Als de proef succesvol is, wordt het wellicht uitgebreid naar bedrijven met innovatieve plannen op digitaal gebied.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Nieuwsbericht, Europa nu
Nieuwsbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Innovatie deals, Europese Commissie
Green deals