Europese Commissie start nader onderzoek steun Nederlandse profvoetbalclubs

11 maart 2013Staatssteun

In de periode tussen 2010 en 2011 hebben de gemeenten Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch maatregelen getroffen ten behoeve van vijf Nederlandse prof-voetbalclubs. De Europese Commissie heeft op 6 maart jl. aangekondigd een nader onderzoek te beginnen naar deze maatregelen.

Wellicht geen rechtsgrond voor steun aan voetbalclubs

De betaalde voetbal organisaties – NEC, MVV, Willem II, PSV en FC Den Bosch – hebben bij de gemeenten aangeklopt nadat zij in financieel zwaar weer verkeerden. Daaropvolgend hebben de betreffende gemeenten verschillende maatregelen getroffen om de voetbalclubs te ontlasten. De Commissie gaat toetsen of de maatregelen overeenstemmen met de staatssteunregels van de EU.

Volgens de staatssteunregels is het niet toegestaan om overheidsmiddelen te gebruiken om organisaties te bevoordelen die economische activiteiten bedrijven. Het onderzoek moet uitwijzen of de maatregelen de mededinging hebben verstoord en het interstatelijke handelsverkeer ongunstig hebben beïnvloed.

Almunia trekt rechtmatigheid in twijfel

De maatregelen die zijn getroffen door gemeenten om de voetbalclubs die in moeilijkheden verkeerden te helpen dienen te voldoen aan de voorwaarden genoemd in de richtsnoeren voor ‘reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden’. Joaquín Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met de portefeuille mededingingsbeleid, sprak heldere taal over de situatie: ‘Ik ben er vast van overtuigd dat prof-voetbalclubs goed moeten worden gerund en dat zij niet bij de belastingbetaler moeten aankloppen wanneer zij financieel in de problemen komen’.

Ook onderstreept de Eurocommissaris het belang van het naleven van de EU-staatssteunregels voor ondernemingen in moeilijkheden. Almunia trekt de correcte toepassing van de reddings- en herstructureringssteun in twijfel inzake de steun aan de voetbalclubs.

Verloop

Via deze nieuwsbrief en onder staatssteun op onze website houden wij u op de hoogte van het verloop van dit onderzoek.

Door:

Maarten Aalbers en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Commissie begint grondig onderzoek, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Milieusteun, Europa decentraal
Gezamenlijke verklaring van Vicevoorzitter Almunia en UEFA-voorzitter Platini inzake staatssteun en Financial Fair Play, persbericht Europese Commissie