Europese Commissie start voorlichtingscampagne ter promotie Europees Burgerschap

30 januari 2017

Europeanen zijn steeds meer bekend met hun status als burgers van de Unie. 87% van de Europeanen, meer dan ooit tevoren, weet van het bestaan van het EU-burgerschap, maar niet iedereen is zich bewust van de rechten die bij dit burgerschap horen. Op 24 januari ’17 publiceerde de Europese Commissie een rapport over het EU-burgerschap met hierin plannen ter verbetering van de kennis van al deze rechten.

Vier vrijheden

Voor meer dan vier op de vijf Europeanen is vooral het recht op vrij verkeer belangrijk, dit houdt in dat zij overal in de EU kunnen wonen, werken, studeren en zaken doen. Minder European zijn echter op de hoogte van het recht op bijvoorbeeld consulaire bescherming. Zo heeft iedere EU-burger de mogelijkheid om bij de ambassades van andere lidstaten een beroep te doen op consulaire bescherming.

Stemrecht

Ook zijn minder Europeanen bekend met het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij verkiezingen in gemeenten en voor het Europees Parlement. Věra Jourová, Eurocommissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, belast met de EU-burgerschapsrechten zegt hierover: “het EU-burgerschap biedt belangrijke rechten en vrijheden. Daarbij hoort ook de mogelijkheid van democratische participatie en actieve betrokkenheid bij het besluitvormingsproces in de EU. We willen ervoor zorgen dat de burgers hun EU-rechten beter kennen en er vaker gebruik van maken.”

EU-burgerschap rapport

Het verslag is gebaseerd op input van burgers, die door middel van enquêtes en een openbare raadpleging is verzameld. Er wordt een overzicht gegeven van de vorderingen die sinds 2014 zijn gemaakt. Daarnaast presenteert het verslag plannen waardoor burgers ten volle kunnen genieten van hun EU-burgerschap rechten. De vier belangrijkste doelen hierbij zijn:

  1. de rechten verbonden aan het EU-burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van de EU bevorderen;
  2. de deelname van burgers aan het democratisch bestel van de EU stimuleren en versterken;
  3. het dagelijkse leven van de EU-burgers gemakkelijker maken;
  4. veiligheid versterken en gelijkheid bevorderen.

Maatregelen

Om deze doelen te bereiken, doet de Commissie onder meer het volgende:

  • zij organiseert een EU-brede voorlichtingscampagne over de rechten die verbonden zijn aan het EU-burgerschap, om de burgers daarmee beter bekend te maken;
  • zij bevordert dat jongeren in Europa zich vrijwillig inzetten, een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en solidariteit tonen. Op 7 december 2016 is het Europees solidariteitskorps van start gegaan, dit biedt jongeren de gelegenheid waardevolle ervaring op te doen en solidair te zijn met mensen in nood;
  • zij doet voorstellen voor één digitale toegangspoort, zodat burgers met allerlei administratieve vragen gemakkelijk online toegang kunnen krijgen tot informatie, bijstand en probleemoplossende diensten;
  • zij organiseert meer burgerdialogen en moedigt het publieke debat aan. Zij wil zo van gedachten wisselen met EU-burgers en hen beter bekend maken met de impact van de EU op hun dagelijks leven. Er zijn sinds het aantreden van de Commissie-Juncker al 125 burgerdialogen gehouden;
  • zij stimuleert methoden die burgers aanmoedigen om bij EU-verkiezingen te gaan stemmen en zich kandidaat te stellen, met name omdat in 2019 verkiezingen worden gehouden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie
Nieuwsbericht, Europa Nu
2017 EU-burgerschap rapport, Europese Commissie