Europese Commissie stelt €50 miljoen beschikbaar voor stedelijke projecten

Bent u bezig met een innovatief project in het kader van circulaire economie, integratie of mobiliteit? De Europese Commissie stelt € 50 miljoen beschikbaar in een nieuwe oproep om stedelijke uitdagingen op te lossen. Dit is de tweede oproep die de Commissie doet in het kader van stedelijke innovaties. Het doel is om projecten die stedelijke innovatie bevorderen te belonen. De aanmelding is geopend tot 14 april 2017.

Voorzitterschap

Sinds het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 is de belangstelling voor de Europese Agenda Stad en het Pact van Amsterdam aanzienlijk, zowel in Brussel als in de lidstaten. In de Europese Agenda Stad zijn twaalf partnerschappen opgenomen die steden, lidstaten, Europese instellingen en bedrijven laten samenwerken om stedelijke gebieden te verbeteren. Het doel is betere bewustwording van de verwikkeling van verschillende beleidsterreinen in een stad.

Aanmelding

De Commissie nodigt steden of stedelijke netwerken van tenminste 50.000 inwoners uit om samen met andere deelnemers, bijvoorbeeld ministeries, provincies, universiteiten en NGO’s, innovatieve voorstellen in te dienen onder het motto Urban Innovative Actions.

Het gaat in deze tweede ronde om drie thema’s: circulaire economie, integratie van migranten en vluchtelingen en stedelijke mobiliteit. De call for proposals werd geopend op 16 december 2016 en de deadline is 14 april 2017.

Projecten

In 2015 werden  378 projecten ingediend, hiervan werden er uiteindelijk 18 gehonoreerd waaronder twee Nederlandse. Het projectvoorstel van Rotterdam kreeg bijna 5 miljoen euro voor de uitvoering van een project op het terrein van Jobs and skills in the local economy. De stad Utrecht ontving zo’n 2,8 miljoen euro voor een innovatief project rond integratie van migranten en vluchtelingen. Voor de uitvoering van de projecten is drie jaar uitgetrokken.  Het geld voor de gekozen projecten is afkomstig uit EFRO fondsen.

Het kan zijn dat een project goed wordt bevonden, maar niet onder de Urban Innovative Actions valt. In dat geval probeert de Commissie (DG Regio), in samenwerking met de lidstaten, tot een andere manier van financiering te komen, bijvoorbeeld via de reguliere structuurfondsen.

Door:

Auke van der Goot en Pierre Kas, Huis van de Nederlandse Provincies en Europa decentraal

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie
Urban Innovative Actions

Meer informatie:

Europese Agenda Stad, Agenda Stad
State of play of UIA, Informatiebijeenkomst Europees Parlement