Nieuws

Publicatie: 14 februari 2022

Door: en


De Europese Commissie heeft op 8 februari 2022 een pakket maatregelen voorgesteld om de tekorten aan computerchips aan te pakken en het technologische leiderschap van Europa te versterken. Deze chips worden ook wel halfgeleiders genoemd en zijn van groot belang voor digitale en gedigitaliseerde producten. De voorgestelde maatregelen zijn onderdeel van de Europese Chips Act.

De Europese chips act

De Voorzitter van de Commissie, Ursula Von der Leyen, kondigde de plannen voor de Europese Chips Act al in de jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak op 15 september 2021 aan. De Commissie wil Europa door middel van wetgeving een voorsprong geven bij de productie van chips. Het doel van de verordening is een veerkrachtige bevoorradingsketen te ontwikkelen binnen de halfgeleiderindustrie. De Commissie wil lidstaten op deze manier voorbereiden op toekomstige verstoringen daarvan. Dit zou Europa een voorsprong geven bij de productie van chips. De belangrijkste onderdelen van de Europese Chips Act zijn:

  • Het initiatief ‘Chips voor Europa’, dat middelen van lidstaten en eventuele betrokken derde landen zal bundelen. Er wordt 11 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van chips.
  • Een nieuw kader om de continuïteit van voorzieningen te waarborgen door investeringen aan te trekken en de productiecapaciteit te vergroten. Dit is nodig voor de innovatie binnen de Europese halfgeleiderindustrie. Daarnaast zal een chipfonds de toegang tot financiering voor startups vergemakkelijken.
  • Een coördinatiemechanisme tussen lidstaten en de Commissie voor het monitoren van de levering van chips, het inschatten van de vraag en het anticiperen op tekorten.

Vervolgstappen

De lidstaten worden aangemoedigd om direct een begin te maken met de coördinatie-inspanningen die vermeld staan in de voorgestelde aanbeveling van de Commissie. Zo kunnen lidstaten inzicht krijgen in de huidige status van de halfgeleiderindustrie in de EU. Dit zou het huidige chiptekort moeten verhelpen totdat de verordening is aangenomen.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten de Europese Chips Act nog bespreken via de gewone wetgevingsprocedure. Als de verordening wordt aangenomen, zal deze rechtstreeks van toepassing zijn in de gehele EU.

Tekort aan chips

Sinds eind 2020 is er een wereldwijd tekort aan chips. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het thuiswerken tijdens de coronacrisis en een verstoring van de productie bij chipfabrikanten. Aan het begin van de coronacrisis zijn veel orders door autofabrikanten afgezegd. Hierdoor was de halfgeleiderindustrie niet voorbereid op de grote vraag naar chips. De hervatting van de autoproductie in het tweede kwartaal van 2020 en de toegenomen vraag naar consumentenelektronica resulteerden vervolgens in een chiptekort.

Decentrale relevantie

Chips zijn essentiële bouwstenen voor digitale producten, zoals smartphones, laptops en auto’s. Het tekort aan chips heeft grote gevolgen. Denk hierbij aan prijsstijgingen en lange levertijden voor producten. Het gaat om producten die ook door decentrale overheden worden gebruikt of ingekocht. Het tekort kan er daarnaast voor zorgen dat decentrale overheden het risico lopen op een achterstand op hun doelstellingen op het gebied van digitalisering.

Bron

Digitale soevereiniteit: Commissie stelt chipwet voor, Europese Commissie

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
European Chips Act: communication, regulation, joint undertaking and recommendation, Europese Commissie
De Europese Staat van de Unie 2021, Kenniscentrum Europa Decentraal