Europese Commissie stelt economische prioriteiten voor 2017

Op 16 november presenteerde de Commissie het ‘European Semester Autumn Package’. Hier worden de sociale en economische prioriteiten voor het komende jaar in beschreven. Zo stelt de Commissie dat de eurozone een positievere koers moet varen, en dat de werkgelegenheid en jeugdwerkloosheid centraal moeten staan in 2017. Het pakket bestaat uit zes verschillende middelen die bijdragen aan de vorming van de prioriteiten.

Rapport jaarlijkse groei

In het rapport over de jaarlijkse groei analyseert de Commissie de prioriteiten die lidstaten moeten ondernemen in het komende jaar. De prioriteiten zijn opgesteld naar aanleiding van de State of the Union, die eerder in september is gepresenteerd. In het rapport benadrukt de Commissie dat het economische herstel van de crisis in de lidstaten toeneemt en dat deze groei moet doorzetten in 2017. Ook merkt de Commissie op dat er in 2017 nog meer geïnvesteerd moet worden in werkgelegenheid en jeugdwerkloosheid.

Het Klimaatakkoord van Parijs wordt ook genoemd in het rapport. Zo stelt de Commissie dat het akkoord kansen biedt voor bedrijven die werkzaam zijn in groene energie. En minimaal 20% van het Europese budget wordt tot 2020 geïnvesteerd in klimaatverbetering.

Begrotingsbeleid en aanbevelingen

In het begrotingsbeleid van de Commissie wordt de economische groei van de lidstaten, en de EU in het algemeen, geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn aanbevelingen gevormd. Het begrotingsbeleid en de aanbevelingen vormen samen een richtlijn voor de lidstaten voor 2017-2018. Enkele aanbevelingen die de Commissie op basis van het begrotingsbeleid doet in zijn:

  • Lidstaten moeten hun begrotingsbeleid enten op lange termijn groei;
  • prioriteit stellen aan hervormingen die werkgelegenheid bevorderen;
  • betere ondersteuning aan projecten die bijdragen aan de afronding van de Economische Monetaire Unie.

‘Alert Mechanism’

Om de economische evenwichtigheid tussen lidstaten in kaart te brengen, heeft de Commissie een ‘Alert Mechanism Report’ opgesteld. Het rapport dient als basis voor de macro-economische evenwichtigheidsprocedure. Deze procedure is in het leven geroepen om de economische knelpunten in lidstaten te identificeren en op te lossen, om zo de Europese economie soepel te laten verlopen.

2017 werkgelegenheid rapport

Voor verdieping in de prioriteit werkgelengheid heeft de Commissie een rapport over de werkgelegenheid in de EU samengesteld. Een van de 2020-doelstellingen is om een werkgelegenheid van 75% te behalen. In het rapport stelt de Commissie, mits de huidige groei doorzet, deze doelstelling in 2020 behaald wordt.

De Commissie spreekt in het rapport van een daling in de jeugdwerkloosheid en een groei in de aansluiting van onderwijs op het werkveld. De prioriteiten die aangekaart worden zijn onder andere de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en langdurige werkloosheid. Decentrale overheden spelen hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld via het opnemen van sociale criteria in het aanbestedingsbeleid. 

Budgettaire plannen 2017

Tot slot bestaat het pakket uit de budgettaire plannen van de lidstaten die deelnemen aan de Eurozone. Elk jaar stellen lidstaten verschillende plannen op voor het komende jaar. Vervolgens doet de Commissie aanbevelingen na aanleiding van deze plannen. Voor 2017 stelde de Commissie dat alle plannen in lijn waren met eigen budgettaire plannen.

Wat betreft Nederland meent de Commissie dat er een lichte groei zal zijn in het bruto nationaal product, maar dat Nederland in 2017 minder snel zal groeien dan in 2016 vanwege het onzekere politieke klimaat in het Verenigd Koninkrijk.

Door: 

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal


Bronnen:

Najaarspakket Europees semester, Europese Commissie


Meer informatie:

Mededeling over de begrotingskoers, Europese Commissie
Jaarlijkse groeianalyse 2017, Europese Commissie
Waarschuwingsmechanismeverslag 2017, Europese Commissie
Aanbeveling voor de eurozone 2017, Europese Commissie
Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2017, Europese Commissie