Europese Commissie stelt werkprogramma Connecting Europe Facility 2019 vast

De Europese Commissie heeft na overleg met de lidstaten het werkprogramma vastgesteld voor de CEF call 2019. Het werkprogramma vormt de basis voor een subsidieoproep in het eerste kwartaal van 2019 voor projecten, die zich richten op grensoverschrijdende trajecten op het uitgebreide netwerk of op vermindering van spoorweglawaai door stillere treinen.

Connecting Europe Facility

Het financieringsinstrument CEF ondersteunt de ontwikkeling van duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als een katalysator om verdere financiering aan te trekken van de particuliere sector en andere actoren uit de publieke sector.

Call 2019

Er is sprake van twee budgetlijnen voor de verdeling van subsidies: (1) voor projecten op grensoverschrijdende trajecten is 65 miljoen euro beschikbaar; en (2) voor projecten die zorgen voor duurzame en efficiënte vervoerssystemen op de lange termijn is 35 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het werkprogramma voor de CEF call 2019 is hier te vinden.

Blending faciliteit

Daarnaast werkt de Europese Commissie aan een blending faciliteit waarin bedrijven en overheden doorlopend aanvragen voor projecten kunnen indienen en dus niet afhankelijk zijn van de openstellingstermijn van een oproep.

De faciliteit combineert subsidie met leningen en  zal zich richten op implementatie van ERTMS – het  Europese verkeersmanagement- en veiligheidssysteem op het spoor – en op het realiseren van infrastructuur voor schone brandstoffen als LNG, waterstof of elektriciteit. Hiervoor is 350 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidie wordt  – anders dan bij CEF oproepen – verdeeld op volgorde van binnenkomst. Vandaar dat u nu al moet gaan nadenken of deze nieuwe financieringsmogelijkheid iets voor u kan zijn. Of de blending faciliteit er echt komt en hoe de indienprocedure er precies uit gaat zien wordt naar verwachting pas rond april bekend. De Europese Commissie mikt er op dat de faciliteit in juni of juli open kan gaan.

Bronnen:

Financing of the Connecting Europe Facility – Transport sector and the adoption of the annual work programme for 2019, Europese Commissie
Connecting Europe Facility (CEF) – Financial Instruments, Europese Commissie
CEF Transport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland