Europese Commissie verduidelijkt Europese regels openbaar personenvervoer

7 april 2014Vervoer

De Europese Commissie heeft richtsnoeren opgesteld over de zogenoemde openbaredienstverplichtingen in het personenvervoer. De Commissie wil zo meer duidelijkheid verschaffen en daarmee de rechtsonzekerheid voor overheden en vervoerders over toepassing van de EU-regels in deze sector verminderen.

Openbaredienstverplichting in het openbaar personenvervoer

Een openbaredienstverplichting in het openbaar personenvervoer is een door een bevoegde instantie omschreven/vastgestelde prestatie. De bevoegde instantie kan ook een decentrale overheid zijn. De openbaredienstverplichting kan door een exploitant, wanneer hij zich door zijn eigen commerciële belangen zou laten leiden, zonder compensatie niet in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden leveren.

Verduidelijking verordening 1370/2007

De richtsnoeren geven uitleg aan de bepalingen van de PSO (Public Services Obligations)-verordening 1370/2007 over openbaar personenvervoer per spoor en over de weg. Deze verordening gaat onder meer over de contractvoorwaarden van overheden voor de levering van openbare vervoersdiensten, de toekenning van deze contracten en de compensatie voor openbaredienstverplichtingen.

Verstoring van de markt

Volgens de Commissie hebben onduidelijkheden ten aanzien van de regels de interne markt voor openbaar personenvervoer belemmerd. Daarnaast leidde de onduidelijkheden ook tot onwenselijke verstoringen van de markt. Daarom komt de Commissie nu met richtsnoeren.

Inhoud van de richtsnoeren

De richtsnoeren geven onder andere meer duidelijkheid over:

– de definitie van openbaredienstverplichtingen;
– de duur van een openbaredienstcontract;
– de sociale bescherming van werknemers;
– de gunningsvoorwaarden van openbare dienstcontracten;
– de regels voor compensatie voor openbaredienstverlening en
– de regels wat betreft transparantie en de overgangsbepalingen.

Meer rechtszekerheid

De Commissie verwacht dat deze richtsnoeren bijdragen aan de rechtszekerheid voor alle actoren in de openbaar personenvervoerssector.. De richtsnoeren bieden overheden meer houvast bij de toepassing van Europese regelgeving. Tegelijkertijd worden vervoerders beter in staat gesteld om hun bedrijfsactiviteiten te organiseren op Europese schaal.

Door:

Merit van Veen

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie. Commission clarifies EU rules for public passenger transport by rail and by road.
Nieuwsbericht, Expertisecentrum Europees Recht. Verduidelijking van Europese regels voor openbaar personenvervoer.

Meer informatie:

PSO-verordening, Europa decentraal
Praktijkvraag PSO-verordening, Europa decentraal