Europese Commissie vernieuwt regels voor staatssteun aan luchtvaart

15 juli 2013Staatssteun

Voor gemeenten en provincies komt er meer duidelijkheid over de mogelijkheden om staatssteun te verlenen aan de luchtvaartsector. Dit blijkt uit de recente voorstellen van de Europese Commissie voor wijzigingen van de bestaande richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Op de voorstellen kan – ook door decentrale overheden – tot 25 september 2013 worden gereageerd.

Met de voorstellen speelt de Commissie in op de gewijzigde (markt)omstandigheden voor de luchtvaartindustrie. Voorbeelden hiervan zijn de groei van lowcostmaatschappijen, toenemende concurrentie, opheffing van tariefbeperkingen, privatiseringen, enz.

Nieuwe richtsnoeren

De nieuwe richtsnoeren geven een stand van zaken, met de nieuwe juridische en economische situatie wat betreft de overheidsfinanciering van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

Ook geven zij nader aan onder welke voorwaarden dit soort overheidsfinanciering al dan niet staatssteun is. En als de financiering staatssteun is, op welke voorwaarden deze dan verenigbaar kan worden verklaard met de interne markt.

De voorstellen passen binnen de algemene modernisering van de staatssteunregels. Belangrijke pijlers daarbij zijn dat steun gericht moet zijn op marktfalen en doelstellingen van gemeenschappelijk Europees belang realiseren.

De Commissie is van plan de nieuwe richtsnoeren uiterlijk begin 2014 aan te nemen.

Decentrale gevolgen

Europa decentraal kom binnenkort met een nadere analyse (op de website van Europa decentraal bij het onderwerp Staatssteun en in nieuwsbrief de Europese Ster) van de praktische gevolgen van de voorgestelde richtlijn voor decentrale overheden.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, 3 juli 2013, Europese Commissie

Meer informatie:

Consultatie over voorstel staatssteunrichtsnoeren voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, Europese Commissie
Veelgestelde vragen over de consultatie, Europese Commissie
https://europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/ruimtelijke-ordening/openbare-infrastructuur/, Staatssteun, Europa decentraal