Europese Commissie: voorstel vijf acties voor vrij verkeer van personen

29 november 2013Vrij verkeer

De Commissie heeft in een onlangs verschenen beleidsdocument vijf acties voorgesteld om nationale en lokale autoriteiten hulp te bieden om het recht op vrij verkeer van personen beter te beschermen. De acties zijn ook gericht op decentrale overheden aangezien zij ook te maken krijgen met het toepassen van het recht op vrij personenverkeer.

Mededeling Europese Commissie

De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lidstaten en de EU-instellingen om het recht om te wonen en werken in een ander EU-land te waarborgen, is door de Commissie in een onlangs verschenen mededeling onderstreept. Daarom komt de Commissie met vijf acties om de overheden te ondersteunen.

Vijf acties

De vijf acties waarmee de Commissie nationale en decentrale overheden wil helpen zijn:

1. De bestrijding van schijnhuwelijken: de Commissie zal nationale autoriteiten helpen de EU-regels ten uitvoer te leggen die hen in staat stellen misbruik van het recht op vrij verkeer tegen te gaan door het opstellen van een handboek over het aanpakken van schijnhuwelijken.

2. De toepassing van regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU: de Commissie werkt nauw samen met de lidstaten om het criterium van de gewone verblijfplaats, dat wordt gebruikt in EU-wetgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid (Verordening nr. 883/2004/EG) te verduidelijken in een praktische gids die eind 2013 zal worden gepubliceerd. Dit strikte criterium zorgt ervoor dat burgers die niet werken, pas toegang tot sociale zekerheid in een andere lidstaat krijgen als zij hun belangencentrum werkelijk naar dat land hebben verplaatst (bijvoorbeeld omdat hun gezin er woont).

3. De aanpak van uitdagingen op het vlak van sociale integratie: lidstaten helpen meer gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds voor de aanpak van sociale integratie. Vanaf 1 januari 2014 zou minstens 20 % van de ESF-middelen moeten worden besteed aan de bevordering van sociale integratie en armoedebestrijding in elke lidstaat.

4. Het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken tussen de lokale overheden: de Commissie zal lokale overheden helpen kennis die in heel Europa is ontwikkeld, uit te wisselen om beter opgewassen te zijn tegen de uitdagingen van sociale integratie. De Commissie zal tegen het einde van 2013 een studie over het effect van het recht van vrij verkeer in zes grote steden uitvoeren. Zij zal in februari 2014 burgemeesters uitnodigen om te praten over problemen en beste praktijken uit te wisselen.

5. De waarborging dat de EU-regels voor vrij verkeer in de praktijk worden toegepast: de Commissie zal ook uiterlijk eind 2014 in samenwerking met de lidstaten een onlineopleidingsmodule opzetten om medewerkers van de lokale overheden te helpen de rechten van de EU-burgers op vrij verkeer volledig te begrijpen en toe te passen. Momenteel geeft 47 % van de EU-burgers aan dat de problemen die zij ondervinden wanneer zij in een ander EU-land gaan wonen, te wijten zijn aan het feit dat de ambtenaren van lokale overheden niet voldoende vertrouwd zijn met het recht van de EU‑burgers op vrij verkeer.

Door:

Karin van den Brand en Sandra van Limborgh, Europa decentraal

Bron:

Persbericht ‘Vrij verkeer van personen: vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU’, Europese Commissie

Meer informatie:

Vrij verkeer, Europa decentraal
Vrij verkeer van personen, Vrij verkeer, Europa decentraal
Mededeling van de Europese Commissie ‘free movement of EU citizens and their families, five actions to make a difference’