Nieuws

Publicatie: 30 november 2020

Door: en


Om overheidswebsites en applicaties voor iedereen toegankelijk te maken, is de Europese toegankelijkheidsrichtlijn in het leven geroepen. De richtlijn wordt nu geëvalueerd. De Europese Commissie roept belanghebbenden op om via een publieke consultatie te reageren op de roadmap van de richtlijn.

Toegankelijkheidseisen

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn, in Nederland omgezet in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, stelt eisen aan de toegankelijkheid van overheidswebsites en applicaties. Websites moeten sinds 23 september 2020 al voldoen aan de toegankelijkheidsnormen die de richtlijn voorschrijft. Voor applicaties gelden de verplichtingen met ingang van 23 juni 2021. Meer hierover leest u in dit bericht dat eerder door Kenniscentrum Europa decentraal is geschreven.

Consultatie

Betere regelgeving is één van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. De publieke consultatie vindt plaats in het kader van dit beleidsdoel en heeft betrekking op de roadmap van de toegankelijkheidsrichtlijn. In de roadmap bepaalt de Commissie het doel en de omvang van toekomstige evaluaties. Belanghebbenden kunnen inbreng geven over hoe zij denken dat de richtlijn geëvalueerd moet worden. In toekomstige evaluaties wil de Commissie met name effectiviteit, efficiëntie, relevantie en samenhang van de richtlijn beoordelen. Daarnaast wil de Commissie onderzoeken hoe digitale inclusie nog meer bevorderd kan worden.

Feedback

De roadmap staat nog tot 8 december 2020 open voor feedback. De feedback kan via deze link geleverd worden.

Bron

Give your feedback on the roadmap on the Web Accessibility Directive, Europese Commissie

Meer informatie

Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
E-overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Praktijkvraag: Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite voldoet aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn? Kenniscentrum Europa Decentraal
Toegankelijkheid, Rijksoverheid
Handreiking Digitale Toegankelijkheid, Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)