Europese Commissie waarschuwt: Brexit leidt tot ontregeling

24 juli 2018Brexit

De Europese Commissie heeft op 19 juli een mededeling gepubliceerd waarin de lopende werkzaamheden ter voorbereiding op de verschillende scenario’s voor de Brexit worden toegelicht. De Britten stappen op 29 maart 2019 uit de EU, maar er ligt vooralsnog geen definitief terugtrekkingsakkoord. Ook over de toekomstige betrekkingen na uittreding bestaat onduidelijkheid. De Commissie waarschuwt nu voor de verwachte ontregeling die door de Brexit zal worden veroorzaakt. De mededeling volgt op de oproep die de Europese regeringsleiders vorige maand deden in de Europese Raad (art. 50) om op alle (overheids)niveaus en op alle uitkomsten van het onderhandelingsproces voorbereid te zijn.

Belangrijke rol voor decentrale overheden

De verwachte economische gevolgen van de Brexit zullen verschillend zijn per lidstaat, zo stelt de Commissie. De economieën van sommige lidstaten zijn (vanwege hun geografische ligging) nauwer verweven met de Britse economie. De EU en de lidstaten delen op tal van terreinen de bevoegdheid om wetgeving vast te stellen, maar het zijn in veel gevallen de lokale en regionale overheden die deze wetgeving moeten toepassen. Aanpassing van wet- en regelgeving op nationaal niveau kan nodig zijn en belanghebbenden moeten tijdig worden geïnformeerd over de gevolgen van de Brexit. Hierbij valt te denken aan douaneformaliteiten en fytosanitaire controles. Het is volgens de Commissie daarom belangrijk dat de lidstaten investeren in personeel en infrastructuur van betrokken overheidsorganisaties, waarbij ook een rol is weggelegd voor lokale en regionale overheden.

IMF-rapport: 1 % daling van Nederlands bbp door Brexit

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceerde, eveneens op 19 juli, een rapport over de langetermijngevolgen van de Brexit. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de Brexit, behoort Nederland volgens het IMF bij de groep EU-lidstaten die het hardst getroffen worden. Als het VK op 29 maart 2019 zonder concrete handelsafspraken te maken uit de EU stapt – ook wel een ‘cliff-edge Brexit’ genoemd – zal Ierland echter met 4% daling van het bruto binnenlands product (bbp) de grootste gevolgen ondervinden. Het IMF heeft berekend dat een cliff-edge Brexit mogelijk leidt tot 1% daling van het Nederlandse bbp (0.7% in het geval van een zachte Brexit). Het bbp van de EU als geheel zou bij een cliff-edge Brexit volgens het IMF met 1.5 % dalen. Ook de economieën van Denemarken, België en kleinere lidstaten als Luxemburg, Malta en Cyprus worden door het IMF genoemd als zijnde nauw verweven met de Britse economie.

Brexit-loket voor decentrale overheden

In Nederland zullen niet alleen ondernemers, maar ook overheden geconfronteerd worden met de gevolgen van de Brexit. Ook zij moeten dus rekening houden met verschillende Brexit-scenario’s. Europa decentraal berichtte eerder over de wijze waarop Nederland zich voorbereidt op de Brexit. Voor informatievoorziening zijn verschillende Brexit-loketten ingericht.

Bent u een medewerker van een gemeente, provincie, waterschap, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) of een ministerie? En heeft u een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Ondernemingen

Nederlandse bedrijven kunnen hun vragen over de Brexit stellen bij het Brexit-loket voor ondernemingen. Daarnaast kunnen zij de Brexit Impact Scan doen. Hiermee kunnen ze eventuele onverwachte gevolgen van de Brexit voor hun onderneming inschatten. De Brexit Impact Scan wordt genoemd in de hierboven besproken mededeling (p. 9). De Commissie publiceerde tevens een factsheet, getiteld Seven things businesses in the EU27 need to know in order to prepare for Brexit.

Door:

Chris Koedooder en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Brexit: de Europese Commissie brengt een mededeling uit over de voorbereiding op de terugtrekking van het VK uit de EU, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 March 2019 (Engelstalig), mededeling Europese Commissie
Brexit-loket voor decentrale overheden, Europa decentraal
Toekomstige relatie met het VK na uittreding, Europa decentraal
Scenario’s na uittreding, Europa decentraal
Europese Raad verlangt realisme van VK in Brexit-onderhandelingen, nieuwsbericht Europa decentraal
Commissie waarschuwt voor gevolgen Brexit op de handel tussen VK en EU, nieuwsbericht Europa decentraal