Europese Commissie wil meer aandacht voor groei en sociale cohesie

Onlangs heeft de Europese Commissie een pakket sociale investeringen voorgesteld aan de lidstaten. Het pakket geeft de lidstaten richtsnoeren voor een efficiënter en doeltreffender sociaal beleid. Ook decentrale overheden vervullen verschillende taken waar het gaat om sociale inclusie en armoedebestrijding, waardoor het pakket voor hen interessant kan zijn.

Doel van het pakket

De Commissie vraagt de lidstaten prioriteit te geven aan sociale investeringen en hun welvaartsstaten te moderniseren. Dat betekent volgens de Commissie ‘beter presterende strategieën voor actieve inclusie en een efficiënter en doeltreffender gebruik van sociaal budget’.

Verantwoording

Het pakket sociale investeringen vindt zijn verantwoording in een analyse van gegevens en bestaande werkwijzen. In de lidstaten die momenteel al actief sociaal investeren blijkt dat er minder mensen met armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd. Daarnaast hebben deze lidstaten een hoger onderwijsniveau, hogere arbeidsparticipatie, lagere tekorten en een hoger BBP per hoofd van de bevolking.

Inhoud pakket sociale investeringen

Het pakket sociale investeringen bestaat naast concrete maatregelen die de lidstaten en de Commissie moeten nemen en richtsnoeren over het gebruik van EU-financiering om hervormingen te ondersteunen, uit een mededeling waarin het beleidskader wordt uiteengezet.

Het pakket houdt rekening met de sociale, economische en budgettaire verschillen tussen de lidstaten. De nadruk ligt daarbij op:

– Ervoor zorgen dat socialezekerheidsstelsels op beslissende momenten in heel het leven aan de persoonlijke behoeften beantwoorden;
– Het sociale beleid vereenvoudigen en gerichter maken om te zorgen voor passende en houdbare socialezekerheidsstelsels;
– De strategieën van de lidstaten voor actieve inclusie naar een hoger niveau tillen. Het pakket sociale investeringen behandelt acht onderwerpen aan de hand van werkdocumenten en aanbevelingen. Denk hierbij aan het verbeteren van kansen voor kinderen, aanpak van deelneming van uitgesloten minderheden, langdurige zorg, bestrijding dakloosheid etc.

Door:

Kenniscentrum Europa decentraal, Karin van den Brand en Ronald Heuts

Bron:

Sociale investeringen: Commissie spoort lidstaten aan tot meer nadruk op groei en sociale samenhang’, persbericht Europese Commissie, 20 februari 2013

Meer informatie:

Veelgestelde vragen pakket sociale investeringen
Sociaal beleid en werkgelegenheid, Europa decentraal
Documenten pakket sociale investeringen