Europese Commissie wil meer innovatie in Europese regio’s

4 september 2017

Op 18 juli 2017 stelde de Europese Commissie een nieuwe reeks acties voor om regio’s in Europa te helpen bij de opbouw van veerkrachtige economieën in tijden van mondialisering. De discussienota is een vervolg op de Europese slimme specialisatie strategie (S3). De Commissie dringt EU-regio’s aan om in te zetten op innovatie, de-carbonisatie en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.

Slimme specialisatie

De Commissie onderstreept in de publicatie dat de wijdverspreide voordelen van mondialisering gepaard gaan met ongelijk verdeelde kosten. Een slimme specialisatie strategie is instrumenteel bij de aanpak hiervan. Voor een goed verloop van de economische modernisering moet Europa haar regio’s in staat stellen om meerwaarde te creëren. De Commissie wil regio’s in Europa verder helpen bij het investeren in de gebieden waarin zij een groot concurrentievoordeel hebben. Op die manier wordt de nodige innovatie, veerkracht en groei gecreëerd. Dit factsheet geeft een overzicht van de slimme specialisatie in Nederland.

Uitdagingen

Op verzoek van het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de Regio’s doet de Commissie nu voorstellen om de slimme specialisatie strategie verder te ontwikkelen. In de publicatie worden de volgende vier uitdagingen geformuleerd:

  • meer aandacht voor hervorming van R&I systemen in de regio’s;
  • meer samenwerking tussen regio’s bij investeringen in innovatie met als doel de ontwikkeling van EU brede waardeketens;
  • meer nadruk op minder ontwikkelde en industriële transitie regio’s;
  • meer synergie en complementariteit tussen verschillende instrumenten.

Ook is er ruimte voor steun op maat voor de specifieke uitdagingen van regio’s in industriële overgang. Bepaalde EU-regio’s zullen op verzoek samenwerken met teams van deskundigen van de Commissie om hun innovatiecapaciteit te vergroten, belemmeringen voor investeringen weg te werken, de burgers uit te rusten met de juiste vaardigheden en zich voor te bereiden op industriële en maatschappelijke veranderingen op basis van hun strategieën voor slimme specialisatie.

Vanguard

De Commissie wil tevens inzetten op meer interregionale innovatiepartnerschappen en de opschaling hiervan. Het Vanguard netwerk, waar een aantal Nederlandse provincies lid van zijn, wordt hier als voorbeeld genoemd. Binnen Vanguard zoeken regio’s samen naar de toegevoegde waarde in hun slimme specialisatie. Door middel van pilots en demonstratieprojecten worden Europese clusters vervolgens versterkt. De focus ligt hierbij op prioritaire sectoren zoals big data, bio-economie, hulpbronnenefficiëntie, geconnecteerde mobiliteit of geavanceerde fabricagetechnieken.

Thematische platforms

Daarnaast wil de Commissie meer aandacht voor bestaande thematische platforms zoals op het gebied van industriële modernisering, energie en agri-food. De Commissie wil grote Europese initiatieven integreren met de platforms en deze gebruiken voor samenwerking tussen de minder ontwikkelde, industriële transitie en meer ontwikkelde regio’s.

Pilot

De Commissie is voornemens een pilot actie op te zetten in samenwerking met vijf tot tien partnerschappen van beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere innovatie-actoren. Financiële steun voor deze actie komt vanuit EFRO. Het doel hiervan is om verschillende benaderingen voor het commercialiseren en opschalen van interregionale innovatie projecten te testen.

Synergie tussen instrumenten

De Commissie noemt een aantal manieren waarop reeds geprobeerd wordt om meer synergie tussen verschillende instrumenten te realiseren. De komende tijd blijft er aandacht voor het combineren van diverse Europese fondsen. De Europese investeringsbank en diens technische investering advieshub speelt hierin een belangrijke rol.

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Factsheet Nederland, Europese Commissie
Slimme specialisatie strategie (S3), Europese Commissie