Europese Commissie wil met REFIT afslanking van EU-regelgeving

De Europese Commissie neemt stappen om de EU-regelgeving af te slanken en te vereenvoudigen. Op 2 oktober heeft de Commissie bekend gemaakt welke EU-regels zij gaat vereenvoudigen of zelfs intrekken. Door deze afslanking kan Europa zorgen voor groei en werkgelegenheid. De Europese Commissie heeft het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) opgezet voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Het programma moet ertoe leiden dat uiteindelijk zowel voor het bedrijfsleven als voor (decentrale) overheden de administratieve lasten afnemen.

REFIT

In december 2012 kwam de Commissie met een nieuw programma gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). REFIT is bedoeld om de EU-wetgeving af te slanken, te vereenvoudigen en makkelijker toepasbaar te maken. Dit zou vooral zorgen voor economische groei en werkgelegenheid en moet leiden tot verminderde regeldruk.

Mededeling

Op 2 oktober kwam de Commissie met een mededeling over REFIT, waarin op elk beleidsterrein uiteen gezet is waar verdere actie om regelgeving te vereenvoudigen of in te trekken, de administratieve lasten te beperken of de implementatie te vergemakkelijken, genomen zal worden. Deze lijst is het resultaat van een screening van alle EU-regelgeving.

Daarnaast heeft de Commissie aangekondigd dat er een scorebord gepubliceerd zal worden waarop de vooruitgang met betrekking tot REFIT op Europees en nationaal niveau bijgehouden gaat worden.

Wat is er al bereikt?

In de mededeling heeft de Commissie een overzicht gepubliceerd van wat de afgelopen jaren al is bereikt om door vereenvoudiging en kostenverlaging de EU-wetgeving geschikt te houden voor de beoogde doelen. In de afgelopen tien jaar heeft de Commissie het initiatief genomen voor belangrijke beleidshervormingen.

Daarbij ging het onder meer om voorstellen voor de verlaging van de kosten voor breedbanduitrol, de kaderrichtlijn water, de Dienstenrichtlijn etc. De hoeveelheid EU-regelgeving is de afgelopen jaren afgenomen. De Commissie heeft al veel wetgeving vereenvoudigd en overbodige regels geschrapt. Ook is veel regelgeving aangenomen die moet leiden tot verminderde regeldruk voor het MKB.

Actielijst

In de mededeling is een lijst opgenomen waarop staat op welke terreinen er verdere actie moet worden genomen voor 2013-2014. Er wordt actie genomen door middel van het wijzigen of consolideren van bestaande wetgeving. Ook is geïdentificeerd op welke gebieden de Commissie voorstellen voor nieuwe EU-wetgeving kan intrekken en welke nieuwe acties er ondernomen kunnen worden voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving.

Door:

Sandra van Limborgh en Karin van den Brand, Europa decentraal

Bronnen:

Persbericht Europese Commissie, ‘Refit –geschikt voor groei’- Europese Commissie neemt ambitieuze verdere maatregelen om EU-wetgeving lichter te maken, 2 oktober 2013
Europese Commissie, Groeigerichte regelgeving: simpeler, slanker, goedkoper, 2 oktober 2013
Memo Europese Commissie, REFIT – Fit for growth”: Examples how EU law is becoming lighter, simpler and cheaper Memo
Persbericht Europese Commissie, ‘REFIT – Fit for growth’: Examples how EU law is becoming lighter, simpler and cheaper

Meer informatie:

Mededeling REFIT, Europese Commissie, 2 oktober 2013
Vaststelling Europees recht en beleid, Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Vereenvoudiging wetgeving, Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal