Europese Commissie zet volgende stap in Betere Regelgeving agenda

11 juli 2016Betere regelgeving

Op 1 juli jl. presenteerde de Europese Commissie een nieuw online feedback tool als onderdeel van de betere regelgeving agenda. Hiermee biedt de Commissie een nieuwe mogelijkheid voor belanghebbenden om deel te nemen aan het EU wetgevingsproces. Op voorstellen voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen kan nu publieke feedback worden gegeven. De termijn voor reageren is 4 weken.

De Europese Commissie opent hiermee opnieuw een onderdeel van het EU besluitvormingsproces voor input van belanghebbenden. Dit is in lijn met de prioriteit van betere wetgeving en de toezegging voor meer transparantie in de EU instellingen.

Vicepresident Frans Timmermans

“Transparantie en consultatie staan centraal in onze pogingen om betere wetgeving voor betere resultaten te produceren,” aldus Frans Timmermans, de verantwoordelijke Eurocommissaris voor betere regelgeving. Sinds het begin van de huidige Commissie, 18 maanden geleden, zijn meerdere onderdelen van het wetgevingsproces geopend voor commentaar. Ook publieke consultaties betrekken stakeholders in verschillende fases van het EU besluitvormingsproces. Vanaf 1 juli 2016 krijgen belanghebbenden de kans om hun mening te uiten over voorgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, alvorens deze aangenomen worden door de Commissie.

Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

Dit zijn besluiten van de Europese Commissie waarmee zij niet-essentiële elementen van bestaande wetgeving aanpast of de voorwaarden voor uniforme toepassing ervan in de hele EU vaststelt.  Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen worden gebruikt om elementen van reeds aangenomen wetgeving te actualiseren, of om de voorwaarden voor implementatie van EU regelgeving te specificeren. Deze nieuwe online feedback tool biedt burgers en andere stakeholders de mogelijkheid om hun mening te uiten gedurende het gehele beleids- en wetgevingsproces.

Mogelijkheden voor inspraak

De Juncker Commissie heeft betere regelgeving en meer transparantie als prioriteiten aangemerkt. Daarom staat zij open voor de meningen en standpunten van diverse belanghebbenden over wetgeving en voorstellen. De Commissie wil hier rekening mee houden bij de evaluatie en aanpassing van EU regels. De huidige mogelijkheden om feedback te geven, zijn als volgt:

  • roadmaps: voor nieuwe wetgeving, evaluaties en fitness checks van bestaande wetgeving;
  • openbare raadplegingen: over de effecten van voorstellen, nog voordat deze definitief zijn. Hier geldt een termijn van 12 weken;
  • reageren op definitieve voorstellen en effectenbeoordelingen: de reageertermijn is 8 weken;
  • voorstellen voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen: dit is de nieuwste mogelijkheid. Hier geldt een reageertermijn van 4 weken.
  • bestaande wetgeving verbeteren: via het REFIT platform is het mogelijk om suggesties in te dienen ter verbetering van bestaande wetgeving. De termijn is hier onbeperkt.

Gepubliceerde initiatieven

Op dit moment is het reeds mogelijk om op voorstellen te reageren door middel van de nieuwe feedback tool. Op een zevental initiatieven, in onderwerpen variërend van voedselhygiëne tot hormoon verstorende stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen tot transmissietariefstructuren voor gas, kan vanaf 30 juni jl. feedback worden ingediend. Meer informatie over de initiatieven en de precieze deadlines hier te vinden.

Betere regelgeving agenda

Op 19 mei 2015 presenteerde de Commissie een betere regelgeving agenda. Het doel is om verandering te bewerkstelligen in wat de EU doet en op welke manier. De EU, zowel de instellingen als de wetgeving, heeft tot doel om burgers en bedrijven te dienen, zij moeten profijt hebben van EU wetgeving in hun dagelijks leven. Volgens de Commissie is het nodig om vertrouwen te herstellen, door onder andere de transparantie te vergroten. Het is de prioriteit om oplossingen voor grote kwesties aan te leveren en het principe van subsidiariteit na te leven.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Inspraak mogelijkheden, Europese Commissie
Better Regulation, Europa decentraal