Nieuws

Publicatie: 24 februari 2020

Door:


De Europese Commissie zoekt experts voor het evalueren van het innovatiefonds. Het innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote projecten met Europese toegevoegde waarde die aanzienlijke emissiereducties kunnen opleveren.

Doel innovatiefonds

Het innovatiefonds ondersteunt innovatieve koolstofarme technologieën in energie-intensieve industrieën, innovatieve hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en koolstof afvang. Het fonds is een belangrijk financieringsinstrument voor het nakomen van de EU verplichtingen in het kader van het Parijs-akkoord en voor het bereiken van de strategische visie van de Europese Commissie op een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Het belang van het fonds wordt eveneens erkend in de mededeling over de Europese Green Deal en het Europese duurzame Investeringsplan.

Beheer

De Europese Commissie is van plan het beheer van het subsidiecomponent van het innovatiefonds in 2020 te delegeren aan het Innovation and Networks Executive Agency (INEA). De eerste oproep voor projectvoorstellen is gepland voor aankomende zomer, gevolgd door regelmatige oproepen tot 2030.

Registratie

De Europese Commissie zoekt experts met interesse in een belangrijk gloednieuw EU-instrument voor het koolstofarm maken van de Europese industrie en het helpen bereiken van de EU Green Deal. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om zich vóór 31 maart 2020 te registreren via de EU-database voor experts op het gebied van financiering en aanbestedingen. Meer informatie over registratie en voorwaarden staat op de website van de Europese Commissie.

Bron

Call for Innovation Fund experts, Europese Commissie

Meer informatie:

Registratie EU-database voor deskundigen, Europese Commissie
Innovation Fund: Join us as an expert!, Europese Commissie