Europese erkenning voor duurzame stedelijke ontwikkeling projecten uit Groningen, Heerlen en Schiedam

Groningen, Heerlen en Schiedam zijn drie van de 97 Europese steden die geselecteerd zijn voor het Good Practice City label. Een commissie samengesteld door URBACT, het EU leer- en uitwisselingsprogramma voor geïntegreerde, duurzame stedelijke ontwikkeling, heeft deze steden aangewezen. De Good Practice City labels zullen in oktober in Tallinn, Estland uitgereikt worden tijdens het URBACT City Festival.

URBACT

Het Good Practice City label is een initiatief van URBACT. Dit is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Na het succes van voorgaande programma’s is URBACT III ontwikkeld. Het programma heeft een looptijd van 2014 tot 2020 en is gericht op het promoten van duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling en draagt bij aan de Europa 2020 strategie. Steden spelen namelijk een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van de samenleving. Een van de belangrijkste selectiecriteria voor het URBACT Good Practice City Label is dat ze overgedragen en elders toegepast kunnen worden. Alle 97 goedgekeurde good practices zullen via URBACT extra publiciteit krijgen en voorrang hebben bij de volgende call voor nieuwe kennisdelingsnetwerken van URBACT, ook wel Transfer Networks genoemd.

Schiedam, Heerlen en Groningen

Schiedam

Schiedam in Beweging heeft het label gekregen, omdat er volgens de jury sprake is van innovatief ruimtegebruik en duurzame stedelijke ontwikkeling. In het juryrapport werd de veelzijdigheid van het project geprezen. Naast slim ruimtegebruik en duurzame stedelijke ontwikkeling, nemen kinderopvang, sport en beweging en de mogelijkheid om energiezuinige woningen in diverse prijsklassen aan de stad toe te voegen een centrale rol in het project in.

Groningen

Ook Groningen heeft het Good Practice City label mogen ontvangen, voor hun welkomstbeleid dat zich richt op internationale studenten en expats. Het welkomstbeleid, ontwikkeld door Het Akkoord van Groningen, heeft als doel om het internationale vestigingsklimaat te verbeteren en tegelijk het sociale karakter van de lokale universiteitsstad te behouden. Hierbij richt het zich op de gebieden huisvesting, werkgelegenheid, toegang tot culturele voorzieningen en andere praktische informatie.

Heerlen

Heerlen heeft het label in ontvangst mogen nemen voor het project ‘Heerlen murals’, waarbij street art toegepast wordt in het proces van stedelijke ontwikkeling. In de afgelopen periode zijn in de binnenstad meer dan 30 werken door street artists uit de hele wereld gerealiseerd. Niet alleen maken de werken de stad aantrekkelijker, maar de werken hebben ook geleid tot de benoeming van Heerlen als ‘street art hoofdstad van Nederland’ en bevorderen daarmee het toerisme van de stad Heerlen.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa Decentraal

Bron:

Europese award voor Schiedam in Beweging, gemeente Schiedam

Meer informatie:

Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
EU 2020, Europa decentraal
URBACT
URBACT City Festival
Shaping an EU Urban Agenda for Cities of Tomorrow, Europese Commissie