Europese gezondheidszorg moet meer gebruik maken van elektronische technologie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moedigt EU-lidstaten aan om meer gebruik te maken van elektronische technologie in de gezondheidszorg. Deze technologie wordt ook wel aangeduid als e-Health. Om het potentieel van e-Health meer te kunnen benutten, is het nodig dat overheden hierin investeren.

E-Health

Onder E-Health wordt het gebruik van elektronische technologie in de gezondheidszorg verstaan. E-Health omvat een breed scala aan mogelijkheden. Voorbeelden zijn het leveren van diensten en informatie gerelateerd aan gezondheid via sociale media en apps op mobiele telefoons (m-health), het verzamelen van big data voor analyses en het bijhouden van elektronische archieven. Het ontwikkelen van beleid inzake E-Health is een van de prioriteiten van de Europese Commissie.

Voordelen

Het is niet voor niets dat de regionale directeur voor Europa van de WHO pleit voor het gebruik van e-Health. De mogelijkheden van elektronische technologie in de gezondheidszorg dragen namelijk bij aan het verminderen van kosten en het redden van levens. Daarnaast komen er steeds meer digitale mogelijkheden. Gezondheidsorganisaties kunnen bijvoorbeeld via sociale media campagnes voor een gezond leefpatroon promoten en adviezen voor de behandeling van chronische hart- en vaatziekten worden op deze manier eenvoudig vindbaar en toegankelijk gemaakt.

Privacybescherming

Een van de grootste uitdagingen in het gebruik van elektronische technologie in de gezondheidszorg is de bescherming van de privacy van de gebruikers. Het is belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden op het gebruik van data en dat de juridische bescherming en rechtspositie van de gebruikers wordt gehandhaafd. Op deze manier kunnen commerciële bedrijven geen misbruik maken van het systeem. In de eerste helft van 2016 zal de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming waarschijnlijk in werking treden. Deze Verordening stelt regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Vooralsnog hebben maar zes landen in de wereld nationaal beleid over het reguleren van big data in de gezondheidszorg en het gebruik daarvan door private partijen. Ook is maar in 80 procent van de Europese landen wetgeving voor de bescherming van individuele data in elektronische gezondheidsarchieven.

Initiatieven

Decentrale overheden krijgen steeds meer verantwoordelijkheden wat betreft de gezondheidszorg door de decentralisaties die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Zij kunnen daarom ook een belangrijke bijdrage leveren aan het investeren in e-Health. Ook technologiebedrijven werken samen door middel van digitale startups om het gebruik van technologie aan te wenden voor de gezondheidszorg. Op deze manier willen zij de kosten voor de gebruikers verminderen. Van 8 tot 10 juni 2016 vind de EU’s e-Health week plaats in Amsterdam.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Artikel ‘WHO pushes digital technology in EU healthcare,’ EurActiv.com

Meer informatie:

E-Health, Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Welke mogelijkheden biedt e-Health decentrale overheden?’ Europa decentraal
Artikel ‘Des SMS pour soigner les maladies cardiovasculaires,’ EurActiv.com