Europese Green Week in teken van luchtkwaliteit

28 februari 2013Klimaat Vervoer

De Europese Green Week wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 7 juni en heeft als onderwerp luchtkwaliteit. Eurocommissaris voor Milieu, Janez Potoçnik heeft 2013 ook uitgeroepen tot Jaar van de Luchtkwaliteit en publiceert in het najaar een vernieuwde Europese strategie voor luchtkwaliteit en de hieraan gekoppelde wetgevende voorstellen. Hieronder valt onder meer de NEC-richtlijn.

Tijdens de Green Week worden meer dan 40 sessie georganiseerd en gewijd aan het thema luchtkwaliteit. Deze themaweek in juni is een ideale gelegenheid voor debat en het uitwisselen van ervaringen tussen overheden, bedrijven, niet overheidsorganisaties en andere relevante stakeholders.

Het begin van 2013 markeert de start van het Europees Jaar van lucht. Dit jaar zal de Europese Commissie haar voorstellen presenteren voor de herziening van het Europese luchtkwaliteitbeleid. Een belangrijk moment, omdat dit beleid van directe invloed is op decentrale overheden.

De Green Week 2013 vindt plaats op een nieuwe locatie, The Egg Conference Centre in Brussel. Het volledige programma van de Green Week is te vinden op de volgende website. In 2012 stond de Green Week in het teken van Biodiversiteit.

Regio Randstad organiseert een evenement tijdens de Green Week op 5 juni in het Huis van de Nederlandse Provincies. Deze bijeenkomst staat in het teken van de aanpak van bronbeleid en het 20 jarig jubileum van de Randstadvertegenwoordiging in Brussel. Vertegenwoordigers uit verschillende sectoren gaan met elkaar in debat over uitdagingen, oplossingen en innovatieve best practices om luchtvervuiling tegen te gaan. Het publiek wordt gevraagd om mee te doen. Dossierhouder Bert Gijsberts, gedeputeerde van de provincie Flevoland opent de bijeenkomst. Het evenement wordt afgesloten met een borrel.

Ook hebben de Randstadprovincies zich in samenwerking met het Air-quality Initiative of Regions (AIR) netwerk aangemeld om deel te nemen aan het programma van de Green Week.

Door:

Sidony Venema en Joanne Swets, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Vleva, ‘Green Week “Luchtkwaliteit”, Brussel, 4-7 juni 2013’, 22-2-2013

Meer informatie:

Green Week 2013
The Egg Conference Centre
Europese Ster ‘2013 gelanceerd als jaar van lucht’, 14-1-2013
Regio Randstad