Europese hoofdsteden spreken goedkeuring uit voor Europese Agenda Stad

17 mei 2016Betere regelgeving

De burgemeesters van hoofdsteden van de EU-lidstaten kwamen op 21 april 2016 bijeen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam voor de 5e editie van de Hoofdstedenconferentie. Tijdens deze conferentie bespraken zij de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (EU). De conferentie resulteerde in een Declaratie waarin het concrete standpunt van de Europese hoofdsteden met betrekking tot de Europese Agenda Stad is opgesteld.

Ervaringen, dilemma’s en oplossingen

Op de conferentie stond de samenwerking tussen de verschillende Europese steden onderling en de samenwerking tussen steden en de EU centraal. Deze samenwerking werd besproken aan de hand van vier actuele thema’s, die deels overeenkomen met de huidige partnerschappen, namelijk:

  • Mobiliteit en luchtkwaliteit;
  • Betaalbare huisvesting;
  • De aanpak van radicalisering; en
  • De komst van vluchtelingen.

De Europese hoofdsteden wisselden ervaringen, dilemma’s en mogelijke oplossingen uit voor problemen waar inwoners van steden in Europa op dit moment mee te maken hebben. Bovendien gingen zij hierover in gesprek met Corina Creţu, Eurocommissaris voor Regionaal en Stedelijk Beleid.

Declaratie

De Declaratie van Europese Hoofdsteden gaat specifiek in op de doelstellingen van de Europese Agenda Stad. De burgemeesters van de EU-hoofdsteden stellen dat zij het volledig eens zijn met de 12 gestelde thema’s en dat zij actief zullen bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van de partnerschappen. Verder doen zij concrete aanbevelingen voor de vier partnerschappen die reeds zijn gestart. Deze aanbevelingen hebben bijvoorbeeld betrekking op het toegankelijker maken van fondsen door de Europese Commissie en meer integratie in Europees beleid.

Voorstel nieuwe prioriteiten

Daarnaast doen zij voorstellen om andere thema’s op te nemen in de prioriteiten voor de komende periode. Naast de vier bestaande partnerschappen, te weten de partnerschappen Luchtkwaliteit, Huisvesting, Stedelijke armoede, en Integratie van migranten en vluchtelingen, willen zij aandacht voor:

  • Het belang van groei, banen en vaardigheden;
  • Het verbeteren van stedelijke mobiliteit;
  • De transitie naar een circulaire economie; en
  • Het gebruik van open data en technologie voor de ontwikkeling van smart cities.

Ten aanzien van de vluchtelingencrisis geven de burgemeesters aan dat zij alles doen om vluchtelingen op te vangen. Wel vragen zij de EU dringend om meer fondsen vrij te maken op lokaal niveau voor opvang van vluchtelingen.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Meer informatie:

Nieuwsbericht Gemeente Amsterdam
Nederlands EU-voorzitterschap Europa decentraal
De Urban Agenda Europa decentraal
Focus Nederlands voorzitterschap Europa decentraal