Europese investeringen voor Overijssel, Gelderland en Brabant

De Europese Investeringsbank (EIB) en Brabant Water hebben een kredietovereenkomst van € 150 miljoen gesloten. Brabant Water is het waterleidingbedrijf voor de provincie Noord-Brabant. Doel van de investering is om de hoge kwaliteit van het drinkwater in de provincie op peil te houden. Dit is in lijn met de bredere uitvoering van het Europese regionaal beleid in Nederland.

Investeringsprogramma

Het investeringsprogramma van Brabant Water bestaat uit het herstel en vernieuwen van waterleidingnetten, watermeters en ICT-onderdelen en de verbeteringen en vernieuwingen van installaties voor grondwaterbehandeling. Ook is Brabant Water voornemens de ecologische voetafdruk van de productie-installaties te verkleinen, onder andere door middel van het installeren van zonnepanelen. Naast de vernieuwings- en moderniseringswerkzaamheden staan er ook infrastructurele maatregelen gepland zoals het uitbreiden van het waterleidingensysteem. Laatst genoemde kan een positief effect hebben op de lokale werkgelegenheid.

Europees Regionaal Beleid

De Europese Commissie wil de economische, sociale en territoriale samenhang tussen Europa’s regio’s versterken en grote verschillen op deze vlakken tussen de regio’s verkleinen. Dit doet zij via het regionaal beleid en subsidies. Binnen het Europese regionale beleid worden bijvoorbeeld de provincies Gelderland en Overijssel al geruime tijd gefinancierd vanuit Europese structuurfondsen.

Meer banen voor provincie Gelderland en Overijssel door EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert programma’s in de provincies Gelderland en Overijssel. EFRO is een van de Europese structuurfondsen binnen het kader van het Europese regionale beleid. In de periode 2007-2013 investeerde EFRO een half miljard euro in de economie van Oost Nederland. 4150 bedrijven en 126 innovatieprojecten werden gefinancierd. Dit resulteerde in 4250 nieuwe banen in de regio.

Voorbeelden EFRO

Het EFRO geld is in Oost-Nederland bijvoorbeeld ingezet voor het aantrekkelijker maken van het wonen en werken in steden. Zo werd in Zwolle een wijk gastvrijer gemaakt en werd er een Havenmeestergebouw gemaakt. Het doel van het huidige programma 2014-2020 is dan ook om deze lijn voort te zetten.

Door:

Stijn Bijleveld en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bronnen:

EIB ondersteunt hoogwaardig drinkwater in Brabant, European Investment Bank
Europa maakt werk van innovatie in Oost Nederland, Provincie Overijssel

Meer informatie:

Webpagina, Gelderland & Overijssel Oost Nederland