Europese Investeringsbank verstrekt Tele2 lening voor snel internet

24 oktober 2016

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft provider Tele2 € 125 miljoen geleend, met een garantstelling uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Tele2 gebruikt de lening om in Nederland en Zweden snel internet te realiseren via een 4G verbinding. Het realiseren van snel internet is een vraagstuk waar veel decentrale overheden mee bezig zijn. Het project van Tele2 kan bijdragen aan een verbeterde toegang tot snel internet in stedelijke, maar ook in de meer afgelegen buitengebieden.

Breedband

Eerder heeft de Europese Commissie toegestemd om telecommunicatiebedrijven te ondersteunen bij het verschaffen en verbeteren van breedbandnetwerken. Dit om de doelstellingen omtrent een Digitale interne markt te behalen. De Commissie erkent het sociaaleconomische belang van snelle breedband netwerken en denkt dat het voor het concurrentievermogen van Europa van cruciaal belang is om te verbeteren.

Tele2

Met de lening van de EIB zal de provider het netwerk uitbreiden en de kwaliteit verhogen. Het doel van Tele2 is om in Nederland buitenshuis 100% bereik van 4G te realiseren in 2018. Binnenshuis moet het bereik verbeterd worden in dichtbevolkte gebieden. In Zweden heeft Tele2 als doel gesteld om te zorgen voor een compleet bereik voor de gehele bevolking in 2019. De realisatie van deze verbindingen draagt bij een doel van de Digitale interne markt om in 2020 tenminste 30 mb per seconde, en bij de helft van de huishoudens 100 mb per seconde te realiseren.

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Dit fonds is in het leven geroepen door de EIB om risicovollere investeringen in de commerciële en publieke sector aan te moedigen. Dit ter stimulering van groei en banen, slimme en duurzame investeringen zijn hierbij onmisbaar. Sinds de start van EFSI in 2015 probeert de Commissie op innovatieve wijze de impact van publieke fondsen te maximaliseren en private investeringen aan te trekken. Ook overheden komen in aanmerking voor het EFSI fonds, omdat deze bijdragen aan innovatie op gebieden als infrastructuur en economische groei.

Op 14 september verscheen het voorstel van de Commissie voor een verdubbeling van EFSI in zowel duur als financiële capaciteit. EFSI was in eerste instantie opgezet voor een periode van drie jaar. De uitbreiding zoals deze nu is gepresenteerd door de Commissie dekt de periode tot aan het einde van het huidige meerjarig financieel kader in 2020.

Door:

Pierre Kas en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bronnen:

EFSI Evaluation, Europese Investeringsbank
EIB loan to Tele2, Europese Commissie

Meer informatie

Brochure, Europese Commissie
Europese Commissie lanceert EFSI 2.0, Huis van de Nederlandse provincies