Europese MobiliteitsWeek 2016 in het teken van slim en duurzaam vervoer

28 juli 2016Milieu Vervoer

Ieder jaar vindt in de derde week van september de Europese MobiliteitsWeek plaats. Tijdens deze week kunnen gemeenten uitvoering geven aan bepaalde (duurzame) vervoersdoelstellingen van de Europese Commissie. Bijvoorbeeld het initiatief voor een autovrije zondag. Het thema voor dit jaar is ‘Slimme en duurzame mobiliteit, een investering voor Europa’.

Doel

De Europese Mobiliteitsweek 2016 moet ervoor zorgen dat lokale politici en burgers slim en duurzaam vervoer als investering gaan zien voor Europa. naar slim en duurzaam vervoer te laten kijken als een investering voor Europa. Dit sluit aan bij het plan Vervoer 2050 van de Commissie, waarin doelen zijn gesteld om de mobiliteit te vergroten en de emissies terug te dringen. De lokale overheid die het meest heeft bijgedragen aan de verschuiving naar duurzaam stedelijk vervoer krijgt de ‘European Mobility Award’.

Mobiliteit in Nederland

In Nederland vinden er inmiddels veel acties plaats om de mobiliteit te verduurzamen. Bijvoorbeeld initiatieven omtrent wandelen, fietsen, openbaar vervoer, carpoolen, verkeersveiligheid, ruimtegebruik en bewust autogebruik. Aangezien er bij deze activiteiten meer spelers zijn betrokken dan alleen de overheid, worden er dit jaar ook maatschappelijke partners gestimuleerd om mee te doen aan de mobiliteitsweek. Op de website van de European Mobility Week staat al welke concrete initiatieven Nederland en andere landen in september ondernemen.

Meedoen?

Als gemeente kunt u meehelpen aan het verbeteren van duurzaam en slim vervoer. Op dit moment zijn er negen Nederlandse gemeenten die deelnemen, maar dit aantal kan uiteraard nog toenemen. Vorig jaar hebben maar liefst 1873 steden in 44 landen deelgenomen aan de Europese MobiliteitsWeek.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Vervoer 2050, Europa decentraal
Vervoer en milieu, Europa decentraal
Website,
European Mobility Week