Europese MobiliteitsWeek draagt bij aan luchtkwaliteitsdoelstellingen Commissie

15 september 2014Vervoer

Elk jaar vindt in de derde week van september de Europese MobiliteitsWeek (EMW) plaats. In deze week is het voor lokale overheden mogelijk om uitvoering te geven aan doelstellingen van de Europese Commissie inzake luchtkwaliteit. Gemeenten kunnen tijdens deze week duurzame maatregelen voor vervoer introduceren en deze aanmoedigen.

Doel

Het doel van de EMW sluit aan bij het plan Vervoer 2050 van de Europese Commissie, waarin tot doel is gesteld de mobiliteit te vergroten en de emissies (uitstoten) terug te dringen. In de week worden daarom lokale overheden aangemoedigd nieuwe vervoersmaatregelen te testen en burgers kunnen hierover hun feedback geven. De lokale overheid die het meest heeft bijgedragen aan de verschuiving naar duurzaam stedelijk vervoer krijgt de ‘European Mobility Award’.

Thema

Dit jaar is het thema van de EMW ‘Onze straten, onze keuze’, waarmee het herschikken en herinrichten van straten en openbare ruimtes naar ‘minder auto’ en ‘meer natuur’ tot doel staat. Dit past goed bij de doelstelling van de Commissie om emissies terug te dringen. Gemeente Aadorp geeft hierbij het goede voorbeeld door het organiseren van een Autovrije dag, waarbij delen van de stad voorbehouden zijn aan gebruik door voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Meedoen?

Als gemeente kunt u meehelpen aan het verbeteren van luchtkwaliteit. Op dit moment zijn er 14 Nederlandse gemeenten, maar de inschrijving is nog open. Uiteraard is er volgend jaar ook weer de mogelijkheid deel te nemen.

Door:

Merit van Veen en Charlotte Vroege, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht, Rijkswaterstaat

Meer informatie:

Website European Mobility Week
Vervoer 2050, Europa decentraal
Vervoer en milieu, Europa decentraal