Europese privacy-Verordening komt een stap dichterbij

De ministers van Justitie van de Europese lidstaten zijn het eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de aanpak van de Verordening gegevensbescherming. Volgens de ministers kunnen moderne, geharmoniseerde regels voor de bescherming van persoonsgegevens bijdragen aan de stimulering van de digitale eengemaakte markt. Nu de Raad van Ministers haar goedkeuring gegeven heeft, ligt de verwachting dat er nog in 2015 een definitief akkoord bereikt zal zijn.

Europese Verordening

In 2012 heeft de Europese Commissie een hervorming van de regels omtrent gegevensbescherming voorgesteld. De Europese Richtlijn 95/46/EG die nu geldt, wordt vervangen door de Verordening bescherming persoonsgegevens. De Verordening zal de bestaande Europese wet- en regelgeving aanvullen en verscherpen, maar op sommige punten ook vernieuwen. Deze wet- en regelgeving zal direct en voor alle 28 lidstaten van de EU gelden, doordat er voor het instrument Verordening gekozen is.

Rechtszekerheid

De hervorming van de regels omtrent gegevensbescherming, en dus de Verordening gegevensbescherming, heeft als doel om  zowel burgers, bedrijven als overheden meer rechtszekerheid te bieden. Doordat er een strakker en meer samenhangend beschermingskader is gecreëerd in de Verordening, zou het duidelijker moeten worden hoe gegevensverwerkers- en beheerders, waaronder decentrale overheden, hun burgers moeten en kunnen beschermen.

Belangrijke stap richting het digitale tijdperk

Volgens Věra Jourová, EU-commissaris voor justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid, is het feit dat de Raad van Ministers het eens is geworden over het voorstel een belangrijke stap die Europa “klaarstoomt voor het digitale tijdperk”. Zij stelt dat de regels “technologisch bij de tijd” moeten zijn, waardoor de gegevens van burgers en bedrijven beter beschermd kunnen worden.

Wat staat er eigenlijk in de Verordening?

Europa decentraal heeft u in verschillende praktijkvragen al voorgelicht over de belangrijkste wijzigingen die voor decentrale overheden staan te gebeuren, wanneer de Verordening in werking treedt. In deze praktijkvraag kunt u informatie over de verplichtingen in de Verordening vinden. Daarnaast kunt u in deze praktijkvraag over de verhouding van de Verordening tot de huidige Nederlandse wet, de Wbp lezen. Ten slotte kunt u hier lezen over de Europese bepalingen met betrekking tot privacy van kinderen.

En nu?

De Raad van Ministers is tot een akkoord gekomen. De volgende stap is dat het Europees Parlement het voorstel goedkeurt dan wel aanpast. Mochten zij het nog niet eens worden met het voorstel van de Raad, dan start een onderhandeling tussen het Europees Parlement en de Raad. De verwachting lijkt te zijn dat voor het einde van 2015 een definitief akkoord is bereikt.

Bron:

persbericht Europese Commissie

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Rechtstreekse werking EU recht en beleid, Europa decentraal
Digitale gegevensbescherming, Europa decentraal
Praktijkvraag verplichtingen Verordening bescherming persoonsgegevens, Europa decentraal
Praktijkvraag verhouding Verordening en Nederlandse wet, Europa decentraal
Praktijkvraag Europese bepalingen privacy van kinderen, Europa decentraal
Wetgevingsprocedure, Europa-nu